ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างดำเนินงานดูแล ฝากข้อมูล และสำรองข้อมูลเว็บไซต์
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 800,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 20 Sep 2013
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 706,200.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 02-1057452
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
ดำเนินงานดูแล ฝากข้อมูล และสำรองข้อมูลเว็บไซต์ 20 Sep 2013 30 Sep 2013 นางสาวเยาวเรศ จูจวง

« Back to Result