ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 380,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 12 Nov 2013
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 372,966.34 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 02-1057452
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่ กรุงเทพมหานคร คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์-BKK 12 Nov 2013 22 Nov 2013 นางสาวเยาวเรศ จูจวง

« Back to Result