ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างติดตั้งรื้อถอนโคมไฟ และอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับนิทรรศการอะไรอยู่ในเส้น
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 350,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 05 พ.ย. 2556
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 283,193.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 02-1057452
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างติดตั้ง รื้อถอนโคมไฟ นิทรรศการอะไรอยู่ในเส้น 05 พ.ย. 2556 11 พ.ย. 2556 นางสาวเยาวเรศ จูจวง

« Back to Result