ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างพิมพ์นิตยสารรายเดือน Creative Thailand ฉบับ พ.ย. 56 - ม.ค. 57
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 850,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 27 Sep 2013
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 830,000.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 02 1057447
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
พิมพ์นิตยสารรายเดือน Creative Thailand ฉบับ พ.ย. 56 - ม.ค. 57.pdf 15 Oct 2013 15 Nov 2013 ไพลิน เจียรกุล

« Back to Result