TCDC   Isan
แหล่งกำเนิดความคิดสร้างสรรค์
Creative impulse

Isan Design Interpretations

ต่อยอดจากสินทรัพย์วัฒนธรรมอีสาน

Isan Design Interpretations Reinterpreting Culture

ความท้าทายสำคัญประการหนึ่งของนักออกแบบไทย คือการก้าวพ้นกรอบความคิดเดิมๆ ด้วยการต่อยอดจากมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งไม่จำกัดอยู่แค่เพียงการใช้ประโยชน์จากวัสดุและรูปทรงเดิมๆ ความแข็งแกร่งทางวัฒนธรรมของอีสานที่หล่อหลอมจากวิถีชีวิต ทักษะโลกทัศน์และความเชื่อ ตลอดจนคุณลักษณะทางวัฒนธรรมอื่นๆ คือแหล่งรวมของแรงบันดาลใจที่รอให้นักออกแบบรุ่นใหม่หันกลับมาค้นหา ตีความ และพัฒนาเป็นงานออกแบบ ที่สร้างสรรค์มูลค่าได้   The challenge of contemporary Thai design remains one of cultural interpretation. How does Thai design evolve beyond its usual reliance on textures, forms and the decorative? Can Isan’s lifestyle, beliefs, as well as indigenous ways of thought be a source of inspiration and basis for ‘value creation’?


“CREATIVE MINDS HAVE ALWAYS BEEN KNOWN TO SURVIVE ANY KIND OF BAD TRAINING.”
Anna Freud‘ไฮเปอร์เออเบิ้ล’
ภัทรศรันย์
ศรีเลื่อนสร้อย แฟชั่นดีไซน์เนอร์
ชาตรี เท่งฮะ แฟชั่นดีไซน์เนอร์
‘Hyper Urban’
Patsarun Srilaunsoi menswear designer
Chatree Theng-ha women’s street wear & accessories designer

สองนักออกแบบประยุกต์วิถีชีวิตการแต่งกายของชนบทอีสานกับชีวิต ในเมืองได้อย่างลงตัว ด้วยผลงานออกแบบที่เนรมิตผ้าขาวม้าอเนกประสงค์ให้กลายเป็นกระโปรงและสร้อยแนวสตรีทแฟชั่น

The Isan house is designed by necessity. Built with scarce resource, for basic survival, the house is nonetheless the origin of many of Isan’s successes. Here, amidst the uncertainty of climate, harvest, geography and politics, the Isan people evolved lifestyle values which have become the basis of their creativity and income

‘ผ้าลายตุ๊กแก’
เพลินจันทร์ วิญญรัตน์ เจ้าของบริษัทและนักออกแบบบริษัท Beyond Living
  ‘Wall Piece’
Ploenchan Vinyaratn Co-founder/Designer, Beyond Living Co.,Ltd

จากชีวิตความเป็นอยู่ของอีสานที่มีความคุ้นเคยกับสัตว์รอบๆตัว อย่างกะปอม, กิ้งก่า และอึ่งอ่าง กลายเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบลายผ้า ลายและสีสันบนตัวของตุ๊กแกเป็นจุดเริ่มต้นของงานออกแบบผลงานชิ้นนี้ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างดีไซน์เนอร์และช่างทอตั้งแต่การออกแบบลวดลาย การเลือกใช้วัสดุไปจนถึงการทอผ้า   Ploenchan Mook Vinyaratn takes her fascination with the Isan gecko, and captures its textures and changing colours into this unique wall piece. A collaboration between designer and village craftsmen, the methodology is central to Ploenchan’s design studio. Established in 2003, Beyond Living works with over 60 hand loom weavers in its own factory, and in various provincial villages. Awarded ‘Designer of the Year 2004’ by Silpakorn University, she has recently received the G-Mark Award for good design from JIDPO (Japan Industrial Design Promotion Organisation).

‘อีสานกูตูร์’
วีรศักดิ์
วงศ์สถาพรสกุล แฟชั่นดีไซน์เนอร์

  ‘Isan Couture’
Weerasak Wongsathapornsakun fashion designer
ผสมผสานแรงบันดาลใจจากกลวิธีถักทอของผ้าอีสานเข้ากับเสื้อผ้าแนวแฟนตาซีของหางเครื่อง เพื่อสะท้อนความฝันและความหวังในชีวิตที่ดีขึ้นของชาวอีสาน ผสานความชอบส่วนตัวที่อยากสร้างโลกอันแตกต่างจากการใช้ชีวิตปกติแต่ยังรักษาไว้ซึ่งรูปแบบของศิลปหัตถกรรมดั้งเดิม

  Winner of countless awards around the region, and one of the Young Designers of Bangkok Fashion Week 2005, Weerasak Wongsathapornsakun mixes native Isan weaves with the ‘fantasy style’ of ‘hang-khreung’ revue costumes, in this piece of contemporary couture.
‘ส้มตำวอลล์เปเปอร์ และ ทูเกเตอร์เพลท’
“กู๊ดซิติเซน”
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์และนักออกแบบผลิตภัณฑ์
ภาคภูมิ ลมูลพันธ์, ธีรวัฒน์ เฑียรฆประสิทธิ์, ปิติ อัมระรงค์,
จุทามาส บูรณะรักษ์ธรรม และ พยูณ วรชนะนันท์

  ‘Somtam Wallpaper & Together plate’
Good Citizen
graphic and product design group
Pharkphoom Lamulphant, Thirawat Thienkhaprasit,
 Piti Amrarong, Juthamas Buranaraktham and Payoon Vorachananant
‘ส้มตำ’ เป็นผลผลิตของวัฒนธรรมอีสานที่เกิดจากความขาดแคลน แต่กลับประสบความสำเร็จจนกลายเป็นอาหารที่คนรู้จักทั่วโลก ซึ่งอาจมาจากปัจจัยหลายอย่าง อาทิ ความเรียบง่าย รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ และประยุกต์พลิกแพลงได้หลายรูปแบบ 

       ‘ส้มตำ’ วอลล์เปเปอร์ ดึงเอาลักษณะเด่นของสีและฟอร์มของส้มตำมาสร้างเป็นลวดลาย ขั้นตอนเกิดจากการตีความซื่อๆ แบบคนอีสานว่า ส้มตำประกอบด้วยส่วนผสมอะไรบ้าง แล้วจึงนำ ‘วัตถุดิบ’ ต่างๆ เหล่านี้มาผสมผสานกันอย่างลงตัว

งานเซรามิก ‘ทูเกเตอร์เพลท’ วัฒนธรรมการกินแบบอีสาน โดยเฉพาะอาหารคู่ซี้อย่างส้มตำกับข้าวเหนียวกลายเป็นความคุ้นเคยและเอร็ดอร่อยของคนไทย ‘ทูเกเตอร์เพลท’ จึงเป็นการออกแบบสิ่งที่ทำหน้าที่คู่กัน ซึ่งได้แก่ ภาชนะใส่ข้าวเหนียวและส้มตำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ลักษณะจานเป็นรูปวงกลมมีที่ใส่ข้าวเหนียวอยู่ตรงกลาง ทิศทางของจานสื่อถึงการล้อมวงรับประทานด้วยกัน

  Good Citizen’s wallpaper design and Together plate play on Isan’s economic icon, the ‘somtam’ papaya salad. Both objects express the strong bonds of Isan village life, particularly in the ‘centric’ eating style. On the Together plate, the sticky rice goes in the middle, with accompanying dishes and salads on the side, to be shared by all. Known for their print and motion graphics, Good Citizen recently won the Grand Prix Award for the ‘Nextmaruni Wooden Armchairs 2005’ (Japan), judged by renowned international designer Jasper Morrison.
‘เดย์เบด’
ไพเวช วังบอน ศิลปิน

  ‘Amulet Daybed’
Paiwate Wangbon Artist
คนอีสานมีวิธีจัดการกับความกลัวได้อย่างแยบคายและมีประสิทธิภาพในเชิงจิตวิทยา เช่น ปรากฏการณ์ “ใหลตาย” ที่ชาวอีสานเชื่อว่าเป็นการกระทำของผีแม่ม่ายที่ต้องการเอาชีวิตของผู้ชายในหมู่บ้าน ชาวอีสานจัดการกับความกลัวนี้ด้วยกลวิธีอันชาญฉลาดและแฝงอารมณ์ขัน เช่น ติดป้ายว่า “บ้านนี้ไม่มีผู้ชาย” ทาเล็บสีแดง ตั้งปลัดขิกไว้ที่หน้าบ้าน เป็นต้น ความเชื่อในเรื่องดังกล่าวเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบผลงานเฟอร์นิเจอร์เดย์เบดชิ้นนี้   Arriving at furniture design by way of temple mural painting, lacquer ware and carpentry, Paiwate Wangbon’s daybed is inspired by the ‘palad-khik’ phallic symbol. In Isan, villagers would hang palad-khik amulets to protect against the lonely spirits of ‘widower ghost’ Paiwate’s daybed continues the animistic dialogues of Thai design.


  Back          1   |   2   |   3   |   4        Next  

© 2005 Thailand Creative & Design Center. All Rights Reserved.