นิทรรศการ

step01 Click on the icon to see the panoramic movie
  คลิกที่ไอคอนเพื่อชมภาพห้อง
step01 Click and drag to move around panorama
  คลิกเมาส์ไปบนภาพ และลาก เพื่อหมุนห้องชมในมุมต่างๆ

© 2005 Thailand Creative & Design Center. All Rights Reserved.