โครงการ
คู‹สร‡าง (สรรค) ปีที่ 2

โดยหองสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXionī Bangkok เป็นโครงการประสานพลังระหว่าง 4 ผู้ผลิตวัสดุไทยกับ 4 นักออกแบบไทย ซึ่งจับคู่กันทำงาน “แบบลงลึก” ตั้งแต่การศึกษาข้อมูลวัสดุจนถึงสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผ่านเวิร์กช็อปการทำงานร่วมกัน 8 เดือน (มกราคม - สิงหาคม 2557) ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็น การติชม และการให้คำแนะนำระหว่างกัน ทั้งจากมุมมองของผู้ผลิตวัสดุ เจ้าของโรงงาน นักการตลาด นักวิชาการ รวมไปถึงนักออกแบบที่ทำงานในสาขาต่างๆ กันไป  ทั้งนี้เพื่อจะผลักดันให้การพัฒนา “ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ” ภายใต้โครงการ The Cooperation 2 สามารถตอบโจทย์ ความต้องการได้ครบทุกแง่มุม มีคุณค่าทั้งต่อผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค รวมทั้งสร้างความได้เปรียบเชิงพาณิชย์

โต๊ะและประตูที่มีลวดลายและพื้นผิวแปลกตานี้ คือวัสดุไม้ชนิดใหม่จากวีเนียร์ที่เหลือจากกระบวนการผลิต เกิดเป็นซุงที่สร้างสรรค์ลายวงปีขึ้นมาใหม่ รวมถึงการใส่สารเรืองแสงเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ โดยการยึดหลัก “สัจจะของวัสดุ” มาใช้กับคุณสมบัติของวีเนียร์เพื่อให้ได้ลักษณะตามต้องการ

ฉีกภาพลักษณ์ของวัสดุ “ไบโอเซลลูโลส” แบบพลิกฝ่ามือ กลายเป็น “เทคโนเท็กซ์ไทล์” ที่เหนือชั้นทั้งในแง่การผลิต การประยุกต์ใช้งาน  และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผ้าทอเส้นใยธรรมชาติ 3 ลวดลาย แรงบันดาลใจจากลายไม้  ให้สัมผัสเป็นธรรมชาติคล้ายด้ายปั่นมือ ผ้ามีความหนา แข็งแรง และมีน้ำหนักเหมาะสมกับอุตสาหกรรม Home Textile และ Fashion Accessories ตัดเย็บเป็นชุดคอลเลคชั่นกระเป๋าและชิ้นงานต้นแบบของ Kap Chair

สร้างโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ให้ปุยนุ่น (Kapok) เกิดเป็นเก้าอี้นั่งพักผ่อนเอนกประสงค์ ที่เมื่อคลี่ออกจะกลายเป็นที่นอนสำหรับหนึ่งคน ซึ่งวัสดุหุ้มเป็นผ้าทอ “The Flow”

อ่านเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

ลีลาผ้าทอเส้นใยธรรมชาติ

เดอะ โฟลว์  (The Flow)

แฟชั่นไบโอเซลลูโลส

วัสดุไม้อัพไซเคิล

ลีโอออรา (Leoaura)

ปุยนุ่นไลฟ์สไตล์เฟอร์นิเจอร์

แคปแชร์ (Kap Chair)

BY

© Material ConneXion® Bangkok 2015