รายการผลงานที่จัดแสดง
Exhibition List

เหมือนหรือต่าง

ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สหัสวรรษใหม่ เหตุการณ์ 9/11 อาจฉุดนิวยอร์กให้จมดิ่งลงสู่ความโศกเศร้า แต่นิวยอร์กก็สามารถปลุกจิตวิญญาณของชุมชนขึ้นมาได้อีกครั้ง โปสเตอร์ I ♥ NY more than ever ที่มิลตัน เกลเซอร์ ดัดแปลงในปี 2544 จากโลโก้ I ♥ NY ที่เขาเคยออกแบบไว้ เปรียบดั่งคำสัญญาและคำท้าทายที่ชาวนิวยอร์บอกกับโลกว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น นิวยอร์กจะยังคงรักษาสปิริตของเมืองไว้เสมอ

ขณะที่เมืองใหญ่ทั่วโลกกำลังตามรอยนิวยอร์กในการเป็นหม้อหลอมของความหลากหลายและเป็นพื้นที่แห่งอิสรภาพในการสร้างสรรค์และการใช้ชีวิตตามแต่จะต้องการ ปฏิเสธไม่ได้ว่านิวยอร์กคือมหานครที่ไม่เคยหยุดนิ่ง หากเปลี่ยนแปลงไปกับกาลเวลาและมีบรรยากาศอันไม่อาจหาได้จากที่ไหนอีกแล้วบนโลก

จิตวิญญาณแบบนิวยอร์กเป็นผลรวมของเงื่อนไขและองค์ประกอบเฉพาะตัว ที่ยังคงทำให้เมืองนี้เดินต่อไปข้างหน้าด้วยการคงความ "ต่าง" ในโลกที่ดูคล้ายคลึงกันเข้าไปทุกขณะ ไม่ว่าสัญลักษณ์ I NY จะถูกลอกเลียนไปสักกี่ล้านครั้ง นิวยอร์กจะยังคงเป็นนิวยอร์กที่ไม่มีวันจะ "เหมือน" ที่ใด ดังที่มิลตัน เกลเซอร์ เคยให้สัมภาษณ์ไว้ "มันอธิบายยาก เหมือนผมพูดว่า คุณรักแม่คุณมากแค่ไหน ผมหมายถึง มันคือเมืองของผม"

THE SAME, BUT DIFFERENT

During the millennial transition, the events of 9/11 pulled New York into a whirlpool of grief, yet the city subsequently succeeded in reawakening in New Yorkers a spirit of community. Milton Glaser’s I ♥NY More Than Ever poster, featuring a modified version of the designer’s iconic I ♥NY logo, represents a defiant pledge from New Yorkers to the world that, no matter what happens, the city will always maintain its spirit.

Even as large cities around the world emulate New York by becoming melting pots of diversity and places of freedom to create and to pursue life the way one chooses, New York unquestionably remains the city that never stands still, always changing with time and boasting an atmosphere that cannot be found anywhere else on earth.

The sum of unique conditions and attributes, the New York spirit is the engine that drives the city forward by staying ‘different’ in a world that looks increasingly alike. No matter how many million times the I ♥NY logo has been copied, New York will always be New York, simply impossible to be ‘like’ anywhere else, just as Milton Glaser himself once said: "It’s very hard to say. It’s like saying how much you love your mother. I mean, it’s my town."

บิด ปรับ แปลง

ตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 เมื่ออาวุธได้รับการพัฒนาให้ยิ่งมีประสิทธิภาพทำลายล้างในระยะไกล ลวดลายและสีสันชุดทหารจึงยิ่งต้องสามารถพรางตัวและลวงตาผู้สวมใส่ให้กลมกลืนไปกับสนามรบทั้งในป่าดิบชื้น ทะเลทราย และภูเขาหิมะ หรือกระทั่งในเขตเมืองทั้งกลางวันและกลางคืน การลอกเลียนแบบธรรมชาติเพื่อป้องกันภัยให้ตนเองนั้น กล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการสร้างสรรค์อันเป็นสัญชาตญาณพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

เมื่อมนุษย์เริ่มเดินทางและติดต่อซึ่งกันและกัน วิถีการใช้ชีวิตที่ไหลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้เกิดเป็นการเรียนรู้และส่งรับทางวัฒนธรรมที่ผสานรวมเข้ากับเงื่อนไขในแต่ละพื้นที่ ทำให้นอกเหนือจากกระบวนการเลียนแบบแล้ว งานออกแบบและผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ต่างๆ ยังเกิดขึ้นจากกระบวนการบิด ปรับ และแปลงให้เข้ากับเงื่อนไขดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขทางธรรมชาติอย่างภูมิอากาศหรือภูมิประเทศ หรือเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อรูปแบบและวิธีในการดำรงชีวิตประจำวัน

ทุกวันนี้ กฎเกณฑ์ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการไร้ซึ่งขีดจำกัดและเป็นอิสระไม่ตายตัว เมื่อเส้นคั่นทางสังคมกำลังเลือนหาย จากกระบวนการบิดปรับต่อยอด ยังเกิดกระบวนการต่อรองที่ล้อให้เข้ากับความเชื่อและรสนิยมในการดำเนินชีวิต การปะทะกันนี้สะท้อนออกมาเป็นผลลัพธ์ที่มีความหมายและคุณค่าที่อาจต่างกันโดยสิ้นเชิงกับต้นทาง โดยแม้ความเป็นพื้นที่ยังคงอยู่ หากจะไม่ใช่ปัจจัยสำคัญเดียวในการสร้างสรรค์อีกต่อไป

ADOPTING WITH ADAPTATION

Beginning in the early 20th century AD, modern weapons development led to the production of armament with greater destructive power at increasingly longer range. As a consequence, battle dress needs to provide effective camouflage in all environments, including tropical rain forest, desert, snowy mountain range and daytime and nighttime urban environments. Emulating defensive disguises found in nature is a creative process driven by basic survival instincts.

As humans began to travel around and establish contact with each other, the ways of life flowing from one place to another gave rise to cultural learning, transmission and reception that takes into account the idiosyncrasies of the recipient locality. Consequently, designs and products from each recipient region are not merely a result of wholesale imitation but the outcomes from the process of tweaking, adapting and transforming to suit local conditions, both of the natural variety such as climate and landscape characteristics, and the social and cultural conditions that influence the patterns and methods of daily life.

Nowadays, the creation of products and services is no longer constrained by rigid rules and limitations. As social borders become increasingly blurred, in addition to the tweaking, adapting and building on that which we adopt, there has also risen a process of modifying and evolving to suit existing beliefs and lifestyle tastes. This clash often leads to outcomes that differ totally in meaning and value from their source of origin. Geographic idiosyncrasies may still remain, but they are no longer the only crucial factor in the creation process.

ของเก่าเท่ากับคุณค่าใหม่ ของใหม่คลี่คลายโจทย์เก่า

ตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 เมื่ออาวุธได้รับการพัฒนาให้ยิ่งมีประสิทธิภาพทำลายล้างในระยะไกล ลวดลายและสีสันชุดทหารจึงยิ่งต้องสามารถพรางตัวและลวงตาผู้สวมใส่ให้กลมกลืนไปกับสนามรบทั้งในป่าดิบชื้น ทะเลทราย และภูเขาหิมะ หรือกระทั่งในเขตเมืองทั้งกลางวันและกลางคืน การลอกเลียนแบบธรรมชาติเพื่อป้องกันภัยให้ตนเองนั้น กล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการสร้างสรรค์อันเป็นสัญชาตญาณพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

เมื่อมนุษย์เริ่มเดินทางและติดต่อซึ่งกันและกัน วิถีการใช้ชีวิตที่ไหลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้เกิดเป็นการเรียนรู้และส่งรับทางวัฒนธรรมที่ผสานรวมเข้ากับเงื่อนไขในแต่ละพื้นที่ ทำให้นอกเหนือจากกระบวนการเลียนแบบแล้ว งานออกแบบและผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ต่างๆ ยังเกิดขึ้นจากกระบวนการบิด ปรับ และแปลงให้เข้ากับเงื่อนไขดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขทางธรรมชาติอย่างภูมิอากาศหรือภูมิประเทศ หรือเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อรูปแบบและวิธีในการดำรงชีวิตประจำวัน

ทุกวันนี้ กฎเกณฑ์ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการไร้ซึ่งขีดจำกัดและเป็นอิสระไม่ตายตัว เมื่อเส้นคั่นทางสังคมกำลังเลือนหาย จากกระบวนการบิดปรับต่อยอด ยังเกิดกระบวนการต่อรองที่ล้อให้เข้ากับความเชื่อและรสนิยมในการดำเนินชีวิต การปะทะกันนี้สะท้อนออกมาเป็นผลลัพธ์ที่มีความหมายและคุณค่าที่อาจต่างกันโดยสิ้นเชิงกับต้นทาง โดยแม้ความเป็นพื้นที่ยังคงอยู่ หากจะไม่ใช่ปัจจัยสำคัญเดียวในการสร้างสรรค์อีกต่อไป

NEW VALUE FROM OLD THINGS,
NEW ANSWERS TO OLD PROBLEMS

Beginning in the early 20th century AD, modern weapons development led to the production of armament with greater destructive power at increasingly longer range. As a consequence, battle dress needs to provide effective camouflage in all environments, including tropical rain forest, desert, snowy mountain range and daytime and nighttime urban environments. Emulating defensive disguises found in nature is a creative process driven by basic survival instincts.

As humans began to travel around and establish contact with each other, the ways of life flowing from one place to another gave rise to cultural learning, transmission and reception that takes into account the idiosyncrasies of the recipient locality. Consequently, designs and products from each recipient region are not merely a result of wholesale imitation but the outcomes from the process of tweaking, adapting and transforming to suit local conditions, both of the natural variety such as climate and landscape characteristics, and the social and cultural conditions that influence the patterns and methods of daily life.

Nowadays, the creation of products and services is no longer constrained by rigid rules and limitations. As social borders become increasingly blurred, in addition to the tweaking, adapting and building on that which we adopt, there has also risen a process of modifying and evolving to suit existing beliefs and lifestyle tastes. This clash often leads to outcomes that differ totally in meaning and value from their source of origin. Geographic idiosyncrasies may still remain, but they are no longer the only crucial factor in the creation process.

โลกที่เป็นหนึ่งเดียว

โลกต้อนรับคริสต์ศตวรรษใหม่ด้วยการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ทั้งความท้าทายทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ล้วนแต่เป็นโจทย์สำคัญให้มนุษย์ต้องร่วมกันคลี่คลายด้วยความคิดสร้างสรรค์อย่างไม่รู้จบ ในขณะที่โลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็ทำงานร่วมกันอย่างหนักในการทลายข้อจำกัดเดิมและเชื่อมทุกคนเข้าหากัน ก่อให้เกิดการเข้าถึง แลกเปลี่ยน แบ่งปัน หรือแม้แต่ร่วมมือกันเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน

นอกจากการเข้าถึงจะเป็นโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตและการกระจายทรัพยากรอันเท่าเทียมมากขึ้นแล้ว ยังหมายถึงเสรีภาพในการสร้างสรรค์ทั้งในแง่ของทุน การผลิต การบริโภค การดำรงชีวิตประจำวัน และการอยู่อาศัยร่วมกันในสังคม โลกที่เป็นหนึ่งจึงไม่ได้หมายถึงการหลอมทุกอย่างให้กลายเป็นหน้าตาเดียว หากคือโอกาสในการกำหนดรูปร่างหน้าตาตนเอง ไม่ว่าจะเป็นในฐานะปัจเจกชน ท้องถิ่น หรือแม้กระทั่งการตัดสินใจร่วมกันในการกำหนดรูปร่างหน้าตาของโลกใบนี้

ประชาธิปไตยในคริสต์ศตวรรษที่ 21 จึงไม่ใช่เรื่องของผลต่าง หากคือผลร่วมของเสรีภาพ ที่จะสร้างความแตกต่างและโอกาสในการอยู่ด้วยกันบนมาตรฐานเดียวอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

A UNIFIED WORLD

The world welcomed in a new century amidst all-encompassing changes. Economic, social and environmental challenges all pose serious questions that we need to address together using our collective creativity. At the same time, globalization and technological advances are working hard, hand in hand, to bring down old barriers and connect us all with one another, giving rise to access, exchanges, sharing, and collaboration to improve the ties that exist between us.

Access means not only an opportunity for improved quality of life and more equitable distribution of resources; it also means creative freedom ¬– as regards capital, production, consumption, the pursuit of daily life and social co-existence. A unified world, as a result, does not require melting down everything to achieve a uniform look; rather, it means an opportunity to determine the way we look, both as individuals and as a community , and also a chance to decide together how we want the world to look.
Democracy in the 21st century is not about differences. Rather, it is what results from a combination of the freedom to make a difference and an unprecedented opportunity to live side by side under a single unified standard.