ส่งโค้ก ช่วยชีวิต

Distributing Coke - Delivering Life-Saving Kit

โลกที่เป็นหนึ่งเดียว
A UNIFIED WORLD

ชุดปฐมพยาบาลอาการท้องร่วง ‘คิท ยาโมโยะ’

หากเครื่องดื่มโค้กคือสัญลักษณ์หนึ่งในการเข้าถึงอันไร้ขีดจำกัดที่มากับโลกาภิวัตน์ ประชากรผู้ยากจนในถิ่นธุรกันดารก็ควรมีสิทธิ์ในการเข้าถึงสุขภาวะพื้นฐานด้วยเช่นกัน และเมื่อโรคท้องร่วงคือสาเหตุการเสียชีวิตในเด็กเล็กอันดับสองของแซมเบีย มูลนิธิโคลาไลฟ์จากอังกฤษโดยไซมอนและเจน แบรี่ จึงคิดค้นชุดปฐมพยาบาลเมื่อเกิดภาวะท้องร่วงที่ชื่อ ‘คิท ยาโมโยะ’ (ชุดแห่งชีวิต) ซึ่งประกอบด้วยสบู่ เกลือแร่ซอง และเม็ดแร่สังกะสี (สำหรับภาวะขาดแร่ธาตุในเด็ก) ในภาชนะพลาสติกรีไซเคิลที่ออกแบบมาให้ใช้ตวงน้ำผสมเกลือแร่ได้ทันทีด้วยราคาขายปลีกไม่ถึงหนึ่งเหรียญสหรัฐฯ แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สามารถวางลงตรงช่องว่างในลังบรรจุขวดโค้กได้พอดี เพื่อขอความสนับสนุนจากโคคา-โคลาในการขนส่งไปยังร้านค้าตามหมู่บ้านได้พร้อมกับลังโค้กนั่นเอง นี่จึงเป็นการออกแบบเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นและแสดงถึงแนวคิดที่มีต่อโลกที่เป็นหนึ่งเดียวไปพร้อมๆ กัน

ชุดปฐมพยาบาลอาการท้องร่วง ‘คิท ยาโมโยะ’ เอื้อเฟื้อโดยมูลนิธิโคลาไลฟ์ (www.colalife.org)

Kit Yamoyo - the anti-diarrhoea kit

If Coke drinking represents the unlimited access that came with globalization, the poor people in remote places should also have the right to access basic health care. Since diarrhea is the second top killer of infants in Zambia, Simon and Jane Berry of the ColaLife Foundation in the UK have therefore invented the anti-diarrhoea kit called Kit Yamoyo (‘Kit of Life’). It comprises a small bar of soap, sachets of oral rehydration salts, and zinc sulfate tablets (for mineral deficiency in children) and is sold for less than one US dollar per unit. The most interesting feature of the kit is its smart packaging. The reusable plastic container - which also serves as a cup for measuring, mixing and drinking the solution - was designed to fit snugly into the available space inside the Coca-Cola crates so as to enjoy the support from the Coca-Cola companies in transporting these kits to shops in remote villages. It is a design for a better life and one that represents the ‘One world’ concept.

Samples of Kit Yamoyo anti-diarrhea kit kindly provided by ColaLife Foundation (www.colalife.org)