ความสร้างสรรค์บนงานสร้างสรรค์

Creating on creative works

โลกที่เป็นหนึ่งเดียว
A UNIFIED WORLD

โครงการไรคส์สตูดิโอ

ไม่มีโครงการไหนจะแสดงถึงเสรีภาพในการสร้างสรรค์ ‘ร่วมกัน’ ให้เข้าใจง่ายไปกว่าโครงการไรคส์สตูดิโอนี้อีกแล้ว โดยภายหลังปิดปรับปรุงไปนานนับสิบปี พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอัมสเตอร์ดัมกลับมาให้บริการอีกครั้งในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพร้อมกับมวลความสนุกใหม่ที่เปิดโอกาสให้สาธารณชนนำไฟล์ภาพวาดดิจิทัลความละเอียดสูงจากคลังศิลปะออนไลน์ของพิพิธภัณฑ์กว่า 130,000 ชิ้น ไปทำซ้ำหรือดัดแปลงเป็นงานออกแบบส่วนตัว และแบ่งปันผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นเองนั้นกับชาวโลกได้โดยไม่ติดลิขสิทธิ์ นอกจากเปลี่ยนวิธีคิดในเรื่องลิขสิทธิ์งานศิลปะไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือ โครงการไรคส์สตูดิโอยังสะท้อนให้เห็นจิตวิญญาณเสรีในแบบดัตช์ที่ไม่เคยทำให้โลกผิดหวัง

Rijkstudio Project

No other projects can demonstrate better nor make it easier to understand the freedom to create ‘together’ than the Rijkstudio project. After years of renovation, the Rijkmuseum in Amsterdam re-opened in March 2013 and, along with this occasion, offered a new project for the public to enjoy. People are now allowed to use the high-definition, digital picture files of over 130,000 works of art from the online collection of the museum for replications or adaptations as personal works of design and share the new creations for the world to see without fear of copyright infringement. By reversing the viewpoint on copyrights for works of art, the Rijkstudio project reflects the unfalteringly free spirit of the Dutch people.