หน่วยย่อยของทุกอย่าง

Micro-Manufacturing is the Way to Go

โลกที่เป็นหนึ่งเดียว
A UNIFIED WORLD

เบียร์ปราณีต

ไม่เพียงแต่การระดมทุนจากนักลงทุนรายย่อย หากโลกกำลังเปิดพื้นที่สำหรับการผลิตและบริโภคขนาดย่อยเช่นเดียวกัน และนั่นยังหมายถึงโอกาสในการหันกลับมาใช้ทักษะและฝีมือช่างเพื่อตอบสนองรสนิยมเฉพาะตัว ดังเช่นการเกิดขึ้นของแนวคิดโรงผลิตเบียร์ขนาดเล็กในสหราชอาณาจักรตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 ที่บรรดาร้านอาหารและผับต่างๆ ลุกขึ้นมาผลิตเบียร์เอง เพื่อสร้างความแตกต่างและเติมเต็มประสบการณ์ของลูกค้า จนมาสู่แนวคิดการผลิตเบียร์แบบ ‘ปราณีต’ โดยผู้ประกอบการอิสระที่หันกลับมาใช้กระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมเพื่อกลั่นเบียร์คุณภาพรสชาติเฉพาะตัว ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคในตลาดเบียร์ที่เคยอยู่ภายใต้ธุรกิจรายใหญ่ไม่กี่แห่งในสหรัฐฯ เบียร์ปราณีตไม่เป็นเพียงอิสรภาพในการผลิต แต่ยังหมายถึงศิลปะในการใช้ชีวิต

Craft Beer

Today people are starting up businesses by rallying for funding from small investors while micro-manufacturing are gaining ground in a world where niche markets abound. This presents an opportunity to apply craftsmanship and skill to response to the specific taste of the potential customers. In the UK, micro-breweries sprang up during the late 20th century, when many restaurants and pubs began brewing their own beer, each one producing a beer with a distinct flavor that added diversity to their customers’ experience. This led the entrepreneurs to the idea of craft-brewery in the traditional production process. Today craft beer - fine beer that has a distinct flavor and characteristics - has become a new alternative for the consumers in the US beer market that used to be dominated by a few large corporations. Craft beer is a testament to the freedom to manufacture independently. It also reveals the appreciation for the art of living.