คลิกระดุมทุนจากมวลชน

Crowd Funding - a click away to fund projects

โลกที่เป็นหนึ่งเดียว
A UNIFIED WORLD

หนังสืออิโมจิ ดิ๊ก

การเกิดขึ้นในปี 2552 ของเว็บไซต์ระดุมทุนแบบคราวด์ฟันดิ้งเช่น Kickstarter ไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้ผู้คนทั่วโลกมาร่วมกันออกเงินตามกำลังเพื่อสร้างฝันเล็กใหญ่ให้เป็นจริง แต่ยังหมายถึงมิติใหม่ในการดำเนินธุรกิจที่สามารถรวบรวมทุนได้จากใครก็ได้หากมีศรัทธาสร้างสรรค์ในสิ่งเดียวกันโดยไม่ต้องรอ ‘ทุนใหญ่’ อย่างในโลกเก่า ปัจจุบันมีคนกว่า 5.1 ล้านคนร่วมกันออกเงินราว 867 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนโครงการที่สนใจไปแล้วมากกว่า 51,500 โครงการ* หนึ่งในนั้นคือหนังสืออิโมจิ ดิ๊ก ของเฟรด เบเนนสัน ที่ประสบความสำเร็จในการระดมทุนจำนวน 3,500 เหรียญสหรัฐฯ จากผู้ร่วมลงทุนทั้งสิ้น 87 คน เพื่อแปล รวบรวม และตีพิมพ์นิยายคลาสสิกเรื่องโมบี้ ดิ๊ก ของเฮอร์มัน เมลวิลล์ ด้วยการจ้างทีมนักแปลคราวด์ซอสซิ่ง Amazon Mechanical Turk ที่ร่วมกันเปลี่ยนต้นฉบับภาษาอังกฤษกว่า 10,000 ประโยค ให้เป็นนิยายในรูปแบบอิโมจิ-ไอคอน

Emoji Dick Book

The crowdfunding websites - such as Kickstarter, for example - which first appeared in 2009, allow people from all over the world to contribute to a joint investment according to their means in a bid to help make dreams, big or small, come true. The advent of crowdfunding opens up a fresh avenue for doing business. Through funding from small investors who share the faith in the project, finding big investors is no longer the only option. Over 5.1 million people have now jointly invested around US$867 million to support over 51,500 projects that appeal to them -- among them is the Emoji Dick Book by Fred Benenson who has successfully raised US$3,500 from 87 investors for the project to translate, collate and publish Herman Melville's classic Moby Dick in emoji icons. The translation of over 10,000 sentences in the novel into emoji icons book is done collectively by a team of translators through the Amazon’s crowdsourcing website -- the Mechanical Turk.