โลกเปลี่ยนเมื่อคิดเปลี่ยน

Change The Way You Think And The World Changes

โลกที่เป็นหนึ่งเดียว
A UNIFIED WORLD

เกมโมโนโปลีและเกมคอมมอนโนโปลี

มีใครไม่เคยเล่นเกมเศรษฐีบ้างไหมและมีใครที่เคยเล่นเกมคล้ายเกมเศรษฐีแต่กลับเปิดป้ายแล้วเจอข้อความ " จงเลือกบัตรคำขึ้นมาสองสามใบที่เป็นน่าจะเป็นตัวแทนระบบเศรษฐกิจทางเลือก" หรือเปล่า ด้วยจุดเริ่มต้นจากเกมแลนด์ลอร์ดซึ่งจดสิทธิบัตรโดยเอลิซาเบธ เจ. แมกกี ในปี 2447 เพื่ออธิบายแนวคิดภาษีเดี่ยวที่เสนอให้เก็บภาษีจากมูลค่าที่ดิน พี่น้องตระกูลพาร์กเกอร์พัฒนาต่อยอดเป็นเกมโมโนโปลี อันหมายถึงระบบผูกขาดในเชิงเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นเกมที่ได้รับความนิยมทั่วโลก และเมื่อเข้าสู่ศตวรรษใหม่ โลกก็ได้เห็นทางเลือกสู่เกมที่มีชื่อว่าคอมมอนโนโปลี ที่เปลี่ยนเป้าหมายจากการครอบครองทุกอย่างโดยคนใดคนหนึ่ง มาเป็นการสร้างความยั่งยืนร่วมกัน โดยมีทักษะและความสามารถของแต่ละคนเป็นสินทรัพย์ที่นำมาแลกเปลี่ยน นั่นน่าจะตอบรับกับบทความในนิตยสารไวร์ดที่เคยวิจารณ์เกมเศรษฐีคลาสสิกว่าเป็นการออกแบบที่ไม่สร้างสรรค์เพราะคิดบนพื้นฐานแบบผลรวมเท่ากับศูนย์ ที่แน่ๆ เมื่อเลือกเล่นเกมคอมมอนโนโปลี คุณก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะ ‘ล้มละลาย’

Monopoly and Commonopoly

Is there anyone who has never played monopoly? Anyone who has played a similar game, but found this instruction written on the flap: " Pick two cards that possibly represent the alternative economy" ? From The Landlord’s Game, patented to Elizabeth J. Phillips in 1904, to reveal the economic ill effects of land monopolism and the use of land value tax as a remedy. The American toy and game manufacturer Parker Brothers later developed it further into Monopoly, which became widely popular around the world. With the new millennium, the world saw another option to the game and Commonopoly was born. The goal of this game changes from each player competing to own everything to the collaboration for sustainable system, with the skills and abilities of each player as assets for exchanges. This corroborates with the criticism in an article in Wire Magazine, which commented that Monopoly is a poorly designed game because it is a zero-sum game. One thing is certain, when you play Commonopoly, you don’t have to worry about " going bankrupt."