จากจีน ถึงโลก

From China To The World

โลกที่เป็นหนึ่งเดียว
A UNIFIED WORLD

เว็บไซต์ไป่ตู้

การใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยภาษาจีนกำลังจะแซงหน้าการใช้งานด้วยภาษาอังกฤษ และถึงแม้ว่าประวัติการเกิดขึ้นของเว็บไซต์ที่ให้บริการเสิร์ชเอนจินอย่างไป่ตู้ในปี 2543 จะมาจากความได้เปรียบเมื่อเสิร์ชเอนจินของโลกอย่างกูเกิลไม่สามารถทำงานได้อย่างที่ควรจะเป็นในประเทศที่ยังมีมาตรการคัดกรองเนื้อหาอย่างเข้มข้นแบบจีน แต่ไป่ตู้เริ่มต้นจากการพัฒนาโดยคนจีนเพื่อคนจีนที่อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลจีน มาถึงวันนี้ ไป่ตู้คือเว็บไซต์ที่มีการใช้งานเป็นอันดับสามของโลกรองจากกูเกิลและเฟซบุ๊ก และที่สำคัญคือมันไม่ได้เป็นเพียงเว็บไซต์ที่รองรับชาวจีนเท่านั้นอีกต่อไป เมื่อธุรกิจได้ขยายบริการไปในด้านอื่นๆ ที่หลากหลายไม่แพ้กูเกิล ทั้งยังรองรับภาษาอื่นด้วยเช่นกัน การเปลี่ยนผ่านของไป่ตู้จึงแทบไม่ต่างจากภาพสะท้อนของจีน ในฐานะตลาดเศรษฐกิจใหม่ที่กำลังเข้าสู่การเป็นตลาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งของโลกในเวลาอีกไม่นานต่อจากนี้

Baidu Web Services

Chinese is surpassing English in their use in the internet world. Baidu, the search engine that was developped by the Chinese for the Chinese under the Chinese government, emerged in 2000 and enjoyed the advantage over the world’s top search engine like Google, which was unable to provide proper services in China because of the severe censorship. Today, Baidu ranks third in the world in popularity, behind Google and Facebook. More importantly, it is no longer a search engine for the Chinese as it has expanded to offer a variety of other services not unlike Google. It also supports other languages. The transition of Baidu parallels with that of China as an emerging market that will soon become the biggest one in the world.