สกุลเงินดิจิทัล

Digital Currency

โลกที่เป็นหนึ่งเดียว
A UNIFIED WORLD

บิทคอยและอุปกรณ์การทำเหมืองบิทคอย

ในปี 2551 ซาโตชิ นากาโมโตะ* อาศัยความรู้ที่เป็นเลิศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเศรษฐศาสตร์ เผยแพร่แนวคิดบิทคอย ระบบเงินตราแบบใหม่สำหรับโลกดิจิทัลไม่จำเป็นต้องผลิตเป็นธนบัตรหรือเหรียญตรา โครงสร้างระบบบิทคอยออกแบบให้ไม่มีองค์กรหรือรัฐบาลใดสามารถควบคุมแทรกแซงได้ และการโอนเงินที่มีรูปแบบคล้ายการส่งอีเมลก็สามารถทำได้สะดวกในระดับบุคคลถึงบุคคลโดยไม่ผ่านคนกลางอย่างธนาคารยังหมายถึงการปลอดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม การได้บิทคอยมาแต่ละเหรียญหรือการทำเหมืองบิทคอย มีวิธีการอาจดูเหมือนกับการเล่นเกมสุ่มหาโอกาส หากคือการแก้โจทย์คอมพิวเตอร์ที่ยากและซับซ้อน ซึ่งระบบได้สร้างกลไกการควบคุมอันน่าเชื่อถือที่ทำให้เกิดมูลค่าที่สามารถใช้เป็นเงินได้ ปัจจุบันแม้หลายประเทศที่ไม่ยอมรับสกุลเงินบิทคอย แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเกิดขึ้นของเงินดิจิทัลนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการออกแบบเพื่อกำจัดคนกลางและอัตราแลกเปลี่ยน ที่เคยเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนระบบการค้าโลกมายาวนาน
*ซาโตชิ นากาโมโตะ เป็นนามแฝงของบุคคลปริศนา

BitCoin and BitCoin Mining

In 2008 Satoshi Nakamoto* used his expert knowledge in computer programming and economics to propagate the idea of BitCoin -- a new currency for the digital world, which needs not exist physically as bank notes or coins. The BitCoin structure was designed to be free from control or intervention by any organization or government. The electronic money transfer resembles email sending and can be done conveniently peer-to-peer without having to go through the middleman, such as the bank. This also means that no transaction fees is charged. To get a BitCoin, one has to mine for it and the method might seem rather like prospecting -- by solving difficult and complex computer problems in the network environment supervised by a reliable control mechanism. This will create value that can be used as currency. Although many countries do not yet accept BitCoin as money, the emergence of this digital currency undeniably reflects that it is designed to do away with the middlemen and the exchange rates -- the key mechanism that have driven the international trade for a long time.
*the pseudonym of an unknown person