หยิบใส่รถเข็น ทุกที่ทุกเวลา

Fill Your Shopping Cart Anytime, Any where.

โลกที่เป็นหนึ่งเดียว
A UNIFIED WORLD

รถเข็นช้อปปิ้ง

หากการแสดงออกทางสีหน้าและอารมณ์คือภาษาสากลที่บ่งบอกความรู้สึกของมนุษย์ตามธรรมชาติ รถเข็นที่ใช้ในการช้อปปิ้งสินค้าอุปโภคบริโภคนานาชนิด ก็น่าจะเป็นสัญลักษณ์สากลที่มนุษย์สร้างขึ้นให้เป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ในวันที่ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยการบริโภคได้เช่นกัน และรถเข็นที่พบเห็นใช้กันอย่างแพร่หลายตามซูเปอร์มาร์เก็ตนี้ คือตัวแทนของระบบการค้าขายในยุคใหม่ที่กลายเป็นมาตรฐานของโลก โดยเมื่อสัญลักษณ์รถเข็นถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ในโลกออนไลน์ นั่นก็คล้ายกับการควบรวมเข้าด้วยกันของโลกจริงและโลกเสมือน และอธิบายความให้กับคำว่าโลกที่ปราศจากเส้นแบ่งอย่างแท้จริง เมื่อการซื้อขายสินค้าและการหยิบของใส่รถเข็นนี้ สามารถเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไหร่ และอย่างไรก็ได้

Shopping Carts

If facial and emotional expressions are universal languages that naturally indicate human emotions, so the shopping cart is probably the universal, man-made symbol that represents human relationship in an era when everything is practically driven by consumption. The shopping carts that one sees at the supermarkets everywhere represent the modern trade system that is standardized throughout the world. When the shopping cart symbol is used online, the real world and the virtual world seem to be fused into one. It reminds us of what ‘a world without frontiers’ really means, since buying and selling products and putting them into the shopping carts can occur anywhere, anytime and by any means.