เมื่อผู้ชายอยากงาม

For Men, Beauty Is In The Eyebrows

โลกที่เป็นหนึ่งเดียว
A UNIFIED WORLD

ที่กันคิ้วบุรุษ

ไม่ใช่แค่ "อิเคะเมน" (หนุ่มหล่อ) ที่กลายเป็นวลีติดหู หากหนุ่มญี่ปุ่นยกค่าความงามไปอีกระดับเมื่อในปี 2554 รายงานจากบิวตี้ เวิลด์ โซเคน สถาบันวิจัยความงามโดยบริษัทรีครูทจำกัด ระบุว่าจากการสำรวจผู้ชายในโตเกียวอายุระหว่าง 25-49 ปี 500 คน ราวร้อยละ 37 ของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 25-29 สนใจผลิตภัณฑ์และบริการเสริมความงาม หนุ่มรุ่นใหม่ที่บิวตี้ เวิลด์ โซเคน ตั้งชื่อว่า " คิเรโอะ" (แผลงจากคิเรอิที่แปลว่าสวย) เป็นวัยรุ่นในสมัยเทรนด์ผู้ชายดูแลตัวเองกำลังมาแรง จึงไม่เห็นแปลกที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อดูแลภาพลักษณ์ ซึ่งสอดคล้องกับสถิติจากกระทรวงมหาดไทยและการสื่อสาร ที่ระบุว่าชายญี่ปุ่นในวัย 34 ปี หรือต่ำกว่าใช้จ่ายไปกับผลิตภัณฑ์เสริมความงามปีละราว 11,000 เยน ซึ่งสูงกว่าที่แล้วถึงร้อยละ 33 ที่กันคิ้วซึ่งวางขายที่ในหห้างโตคิวแฮนด์นี้ คือตัวแทนของปรากฏการณ์ดังกล่าว เมื่อร้านสาขาชิบุยะมียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมความงามชายเติบโตกว่าปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 50

Men’s Eyebrow Trimmer

In Japan, Ikemen (good-looking men) has become a buzzword as Japanese young men is becoming ever more beauty-conscious. In 2011, Beauty World Soken, a research institute run by Recruit Co. reported that a survey on 500 men aged between 25 and 49 found that 37% of those between 25 and 29 said they were interested in beauty care and services. Beauty World Soken called these young men ‘kireo’ (a coinage from ‘kirei’ meaning ‘pretty’). As the trend for young men is to appear well-groomed, they unsurprisingly use more cosmetic products. This trend collaborates with the statistics from Japan’s Internal Affairs and Communications Ministry, which indicate that single Japanese men aged 34 or younger spent an average of ¥11,000 on beauty products, up 33% from the previous year. Men’s eyebrow trimmers on sale at Tokyu Hands’ store represent this growing trend since their sales at its branch in Tokyo’s Shibuya district are up by 50% from the previous year.