ร่างกายของเรา 2.0

The Human Body 2.0

ของเก่าเท่ากับคุณค่าใหม่ ของใหม่คลี่คลายโจทย์เก่า
NEW VALUE FROM OLD THINGS, NEW ANSWERS TO OLD PROBLEMS

แอพพลิเคชั่น Anatomy Medical Apps

บทเรียนแรกของชั้นเรียนวิทยาศาสตร์สมัยประถมคือเรื่องร่างกายของเรา อย่างไรก็ดี การท่องจำวัยเด็กไม่สามารถช่วยเรานำกลับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันยามจำเป็นได้ เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย การอธิบายอวัยวะส่วนต่างๆ ให้แพทย์เข้าใจ การเรียกชื่อให้ถูก หรือแม้แต่การชี้จุดที่เกิดอาการป่วย รั้งแต่จะเกิดสร้างสับสน เมื่อสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น Anatomy Medical Apps จึงได้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใช้ในการแสดงลักษณะทางกายวิภาคในร่างกาย การสไลด์มือไปตามจุดต่างๆ บนหน้าจอแสดงผลเป็นรูปประกอบชั้นผิวหนัง โครงสร้างระบบประสาท การทำงานของระบบอวัยวะในร่างกาย จนไปถึงโครงการชั้นกระดูก ทำให้เกิดความเข้าใจได้ดีกว่าการอ่านตำราเรียนมาทั้งชีวิต แอพพลิเคชั่นร่างกายสามมิตินี้สามารถหมุนมุมไปทั่วร่างกายได้ถึง 4 มุมมอง ซอกซอนลงไปได้ 9 ชั้นใต้ผิวหนัง การพูดคุยศัพท์การแพทย์กับหมอจึงไม่เป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไป

Anatomy Medical Apps

The first lesson in our science class at primary level was about our body. The rote memory from childhood can hardly help us apply that information to our daily life as needed, such as when we become ill or try to communicate with the doctor or try to pinpoint the exact organ that is causing us trouble. Confusion may arise. For this reason, the Anatomy Medical Apps was created. It was designed to show human anatomy. By sliding your finger from one point to another on your tablet screen, the layers of skin, the nervous system, the functions of each organ -- down to the skeletal system -- will be displayed. This can help us understand human anatomy better than simply reading the textbooks on the subject. The apps shows 3D models that allows users to navigate and rotate in four directions and see through nine layers underneath the skin. Anyone, not only the doctors, can now use precise medical terms to call our body parts.