ธรรมชาติบำบัดน้ำ

Water Treatment Project

ของเก่าเท่ากับคุณค่าใหม่ ของใหม่คลี่คลายโจทย์เก่า
NEW VALUE FROM OLD THINGS, NEW ANSWERS TO OLD PROBLEMS

โครงการคลีน วอเตอร์

โครงการคลีน วอเตอร์ โดย สตีเฟน กูดวิน โฮแนน มหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ด คือระบบกรองน้ำโดยใช้พืชซึ่งขึ้นเองตามธรรมชาติและมีคุณสมบัติในการดูดซับสารหนู ก่อนจะนำพืชมาสกัดสารดังกล่าวซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสากรรมเซมิคอนดักเตอร์ออกจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยชาวนาในบังคลาเทศเป็นกลุ่มแรกที่ได้ทดลองใช้ระบบกรองน้ำนี้ ซึ่งกว่าร้อยละ 80 เข้าใจถึงวิธีการทำงานและดูแลพืชเป็นอย่างดี คลีน วอเตอร์ซึ่งมีต้นทุนการผลิตเพียง 10 เหรียญสหรัฐฯ แต่สามารถดักจับสารหนูไว้ได้มูลค่าถึง 85 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี พิสูจน์ให้เห็นว่า วิธีธรรมชาติบนพื้นฐานการคิดแบบวิทยาศาสตร์และการคิดเพื่อส่วนรวม ไม่ได้แค่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต แต่ยังดีต่อเศรษฐกิจในครัวเรือนไปจนถึงระดับชาติ ปัจจุบันจากจำนวนประชากร 156 ล้านคน บังคลาเทศมีผู้ป่วยจากการดื่มน้ำปนเปื้อนสารหนูมากกว่า 70 ล้านคน

Clean Water Project

The Clean Water Project by Oxford University MSc student Stephen Goodwin Honan is a water-filtration system that relies on the property of the naturally occurring plants to extract arsenic substance from water. Arsenic is used in the semi-conductor manufacturing industry. The farmers in Bangladesh were among the first to try this filtration system and 80% of them understood well how the system worked as well as how tio take care of the plants. The production cost of the project is only US$10 but it can turn out US$85 worth of arsenic per year. This proves that the eco-friendly way based on scientific thinking and social conscience not only upgrades quality of life, but also household income and even national economy. Presently, 70 million people of the total 156 million population of Bangladeah suffer from arsenic poisoning which is caused by drinking contaminated water.