อึแล้วไปไหน

No-Waste Waste

ของเก่าเท่ากับคุณค่าใหม่ ของใหม่คลี่คลายโจทย์เก่า
NEW VALUE FROM OLD THINGS, NEW ANSWERS TO OLD PROBLEMS

ถุงบรรจุของเสียพีพูเพิล

ในขณะเดียวกับที่เรานั่งอึอย่างแสนสะดวก ประชากรอีก 2.5 พันล้านคนบนโลกกลับไม่มีแม้แต่ห้องส้วมที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ อันเดอรส์ วิลเฮมสัน และคามิลเลีย เวอร์ซีน สองนักออกแบบชาวสวีเดนจึงออกแบบถุงบรรจุของเสียแบบพกพาพีพูเพิล ห้องน้ำฉบับพกพานี้ทำจากไบโอพลาสติกที่ออกแบบด้วยการคำนึงถึงวิธีใช้งานของเด็ก สตรี และคนชรา มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อ เก็บกลิ่นและเก็บของเสียได้นานสุงสุดถึง 24 ชั่วโมง และย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้เองตามธรรมชาติโดยไม่ต้องเทของในถุงออกมาอีกครั้ง นอกจากจะเป็นการแก้ปัญหาง่ายๆ ยังเป็นการเปลี่ยนของที่ไม่มีใครให้ค่าให้กลายเป็นของมีค่าอย่างแท้จริง

Peepoople Bag

We might take it for granted and fail to realize that basic sanitation is a luxury 2.5 billion people do not enjoy. Therefore, Swedish designers Anders Wilhelmson and Camilla Wirseen have developed a kind of disposable waste bag that you can carry with you - the Peepoo bag. Made of bio-plastic and designed with children, women and senior people in mind, the bag has self-sanitizing attributes and can remain odor-free for up to 24 hours before it can be disposed of as fertilizers without having to empty the content of the bag. It is a simple solution and it certainly turns waste into worth.