เกลี้ยงหมดจนหยดสุดท้าย

To the Very Last Drop

ของเก่าเท่ากับคุณค่าใหม่ ของใหม่คลี่คลายโจทย์เก่า
NEW VALUE FROM OLD THINGS, NEW ANSWERS TO OLD PROBLEMS

ลิควิไกด์

เพราะเทคโนโลยี "ลิควิไกด์" ซึ่งเป็นผลงานการคิดค้นโดยทีมนักศึกษาปริญญาเอกจากสถาบันเอ็มไอทีที่นำสารเคลือบผิวแบบพิเศษซึ่งรับประทานได้มาเคลือบผิวภายในขวด จะช่วยให้คุณเทซอสทุกหยดได้จนหมดขวด การเลือกแก้ปัญหาง่ายๆ อย่างการเทซอสไม่ออกหรือออกแต่ก็ไม่หมด ด้วยเทคโนโลยีที่นำไปประยุกต์เป็นวัสดุที่ไม่มีวันเปียกชื้น ป้องกันการเกาะติดของจารบี คราบน้ำมัน หรือป้องกันการเกาะเป็นน้ำแข็งได้นี้ ไม่ได้แค่ตอบโจทย์ฝังใจของใครบางคน แต่ยังช่วยแก้ปัญหาให้กับตลาดซอสที่มีมูลค่ากว่า 17 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ช่วยลดทรัพยากรในการล้างทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ และถ้าทุกบ้านสามารถเทซอสออกจากขวดได้เกลี้ยงเกลา มันจะช่วยลดปริมาณผลิตภัณฑ์ตกค้างภายในขวดที่มักถูกโยนทิ้งไปได้ถึง 1 ล้านตันต่อปีทีเดียว

Liqui-Glide

Invented by the research team of PhD students from MIT, Liqui-Glide technology uses edible substance to coat the interior lining of bottles, which allows all the contents to glide out easily to the last drop. The water-repellent coating can prevent grease, oil slick, or ice from sticking to the surface. It is a simple solution to the problem of viscous liquids sticking to the bottom of the bottle and, moreover, it helps solve problem for the US$ 17-billion sauce-manufacturing industry by lowering the resources needed to clean the bottles. If every household can clean out the contents from the bottles, the remainder that is usually thrown away will be reduced by one million tons a year.