เท่ห์ หมดจด จรดเส้นใย

Eco-Friendly Jeans: The Magic is in the Fiber

ของเก่าเท่ากับคุณค่าใหม่ ของใหม่คลี่คลายโจทย์เก่า
NEW VALUE FROM OLD THINGS, NEW ANSWERS TO OLD PROBLEMS

ยีนส์ลีวายส์ Waste<Less

ตั้งแต่ออกคอลเล็กชั่น Water Less ซึ่งปฏิวัติอุตสาหกรรมยีนส์ด้วยการพัฒนาเทคนิคในกระบวนการผลิตให้ใช้น้ำน้อยลงโดยลดได้ถึงร้อยละ 96 กางเกงยีนส์ลีวายส์รุ่นล่าสุด Waste<Less ใช้ขวดพลาสติกที่ผ่านการบดละเอียดจนเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์ผสมเข้ากับเส้นฝ้าย ก่อนที่จะนำไปทอเป็นผ้ายีนส์เนื้อพิเศษอันเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของลีวายส์ ความเท่ห์ในเวลานี้อาจไม่ใช่แค่เรื่องเนื้อผ้า รูปทรง หรือเฉพาะรุ่น เพราะสิ่งของแบบใช้แล้วทิ้งเป็นขยะกำลังเป็นความคิดที่ล้าสมัย ลีวายส์จึงเลือกที่จะนำสไตล์ไปพร้อมกับความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยยีนส์หนึ่งตัวใช้ขวดพลาสติกเป็นวัตถุดิบอย่างต่ำร้อยละ 20 หรือประมาณ 8 ขวด ปัจจุบันมีการใช้ขวดพลาสติกไปแล้วกว่า 3.5 ล้านขวด

Levi’s Jeans: Waste<Less

Levi revolutionize the jeans manufacturing industry by developing an innovative process that requires 96% less water than before in manufacturing its new collection: the Waste<Less jeans. Each Waste<Less jean is made from about eight plastic bottles or 20% of the material required. The bottles are crushed into flakes, made into polyester fibers, and blended with cotton fibers. These are woven together with cotton yarn to make Levi’s patented special denim cloth. Today, the material, shape and collection of jeans might no longer decide what is cool as wasteful use of resources is becoming obsolete and this is the reason behind Levi’s new eco-friendly style for its new collection.