คลี่แผนที่จีโนมมนุษย์

Unravelling the Human Genome Map

ของเก่าเท่ากับคุณค่าใหม่ ของใหม่คลี่คลายโจทย์เก่า
NEW VALUE FROM OLD THINGS, NEW ANSWERS TO OLD PROBLEMS

ชุดตรวจดีเอ็นเอส่วนบุคคล 23&me

จากชื่อที่สื่อถึงโครโมโซมมนุษย์ 23 คู่และเซลส์ร่างกายมนุษย์หนึ่งเซลส์ ชุดตรวจดีเอ็นเอส่วนบุคคล 23&me จากบริษัทไบโอเทคโนโลยีในรัฐแคลิฟอร์เนีย เปิดโอกาสให้คนทั่วไปสามารถตรวจสอบรหัสพันธุกรรมส่วนตัวเพื่อประโยชน์สืบย้อนบรรบุรุษ ตรวจสอบโรคที่รับมาทางดีเอ็นเออันอาจส่งผ่านไปยังบุตรหลาน และป้องกันแนวโน้มความเสี่ยงการเจ็บป่วยและดูแลสุขภาพได้ในราคา 99 เหรียญสหรัฐฯ แม้ยังมีข้อกังขาถึงข้อพึงระวังทางจริยธรรมในประเด็นการเหยียดชาติพันธุ์จากพันธุกรรม รวมทั้งวิธีการตีความข้อมูลที่ได้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์ ชุดตรวจดีเอ็นเอที่ได้ชื่อว่าเป็นประดิษฐกรรมแห่งปี 2551 โดยนิตยสารไทมส์นี้ ก็ช่วยให้สามารถเปิดความเป็นได้ในการสร้างแผนที่ทางพันธุกรรมของประชากรในสหรัฐฯ ที่ปัจจุบันมีฐานข้อมูลแผนที่พันธุกรรมแล้วมากกว่าสี่แสนรายการ

23&me Home Genetic Test

The 23&me home genetic test from a Californian biotechnology company allows people to perform a self-test for their genetic code in search of their genealogy, congenital risk factors, and genetic associations with specific illnesses and disorders -- for better preparedness and early prevention. With its name implying the 23 pairs of chromosomes in a human cell, the 23&me test kit is sold at US$99 amid the controversy over the ethical issue of possible genetic discrimination and some doubts about the accuracy of the interpretation and the real benefits. Hailed as the ‘Invention of the Year’ by Time magazine in 2008, the test kit could facilitate the genetic map of the US population, which presently hold in its database the genetic data of four hundred thousand people.