ตีความข้ามกรอบวัฒนธรรม

Cross-Cultural Ceramic Creations

ของเก่าเท่ากับคุณค่าใหม่ ของใหม่คลี่คลายโจทย์เก่า
NEW VALUE FROM OLD THINGS, NEW ANSWERS TO OLD PROBLEMS

ชุดเซรามิกไฆเม่ อายอน X คุทานิ โชเอมอน

ชุดเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารชุดนี้อาจเป็นคำตอบให้กับคำถามที่ว่างานช่างฝีมือตามประเพณีเดิมจะยังคงอยู่ในโลกสมัยใหม่ได้อย่างไร ในปี 2553 ไฆเม่ อายอน นักออกแบบชาวสเปน ทำงานร่วมกับมารุวะกายะ บริษัทออกแบบผลิตภัณฑ์ญี่ปุ่น และคุทานิ โชเอมอน บริษัทผลิตเครื่องกระเบื้องที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2422 ในการทดลองผสมผสานเทคนิคการขึ้นรูปและเขียนลายเครื่องเคลือบดินเผาดั้งเดิมเข้ากับการดัดแปลงลวดลายในบริบทร่วมสมัยผ่านสายตาของคนนอก โดยนอกจากจะให้เห็นคุณค่าของงานหัตถศิลป์ในการใช้ชีวิตประจำวันแล้ว ยังชี้ให้เห็นว่างานหัตถศิลป์ยังสามารถมีส่วนช่วยสร้างอารมณ์ขัน และที่สำคัญ งานฝีมือไม่ใช่เพียงการผลิตซ้ำจากอดีต แต่คือคุณค่าใหม่อันเป็นผลของปัจจุบันที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมและปรับเปลี่ยนตามกาลเวลา2010

Jaime Hayón X Kutani Choemon Porcelain Collection

This ceramic tableware might be the answer to the question how traditional crafts can survive in the modern world. In 2010 Spanish designer Jaime Hayón, in collaboration with Maruwakaya, a Japanese products design studio, created a new collection for Kutani Choemon, a Japanese porcelain company that was established in 1879. From an outsider’s perspective, Hayón successfully combined the Japanese traditional shaping and decorating techniques with his contemporary motifs. The collection highlights the value of handicrafts in everyday life and how they could convey a sense of humor. Significantly, handicrafts do not mean replicating the same old products from the past, but they mean creating new values as a result of the accumulation of experiences and the ever-changing adaptation through time.