ของเดิมในชีวิตประจำวัน

The Age-Old Elements in Our Daily Life

ของเก่าเท่ากับคุณค่าใหม่ ของใหม่คลี่คลายโจทย์เก่า
NEW VALUE FROM OLD THINGS, NEW ANSWERS TO OLD PROBLEMS

ฟาวด์ มูจิ

ในปี 2546 มูจิเปิดตัว ฟาวด์ มูจิ ซึ่งเน้นไปที่การออกเดินทางเพื่อเสาะหาและค้นพบประโยชน์ใช้สอยและความเรียบง่ายหากงดงามในข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันจากท้องถิ่นต่างๆ ทั่วโลก ภาชนะโลหะสำหรับใส่อาหารและผ้าปูโต๊ะปักมือเป็นลวดลายแบบ Nakshi Kantha ที่สืบทอดกันมานับร้อยปีจากรัฐเบงกอลตะวันตกของอินเดียชุดนี้ สะท้อนให้เห็นถึงกลวิธีที่ฟาวด์ มูจิ ทำการค้นคว้า คัดสรร บันทึก และนำเสนองานออกแบบพื้นถิ่นจากวัฒนธรรมและประเพณีเดิมจากพื้นที่ต่างๆ ว่าสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งวิถีชีวิตสมัยใหม่ได้อย่างไม่ขัดเขิน โดยยังคงพูดถึงแก่นแท้ของคำว่าคุณภาพที่สามารถคงอยู่ได้อย่างยืนนานอันไม่ต่างจากปรัชญาการออกแบบของมูจิ

Found Muji

In 2003, Muji retail shop launched Found Muji shop, with the emphasis on exploration and discovery of the simple but beautiful items of everyday use from all regions of the world. This set of metal food containers and a tray and the hand-embroidered tablecloth in the centuries-old Nakshi Kantha design pattern from India’s West Bengal State reflect the way Found Muji has researched, selected, recorded and presented the products of indigenous designs from various cultures and traditions to incorporate them seamlessly into the modern lifestyle without compromising their long-lasting, essential qualities, an aim that is in keeping with Muji’s design philosophy.