นอนหลับทับประวัติศาสตร์

A Touch of History

ของเก่าเท่ากับคุณค่าใหม่ ของใหม่คลี่คลายโจทย์เก่า
NEW VALUE FROM OLD THINGS, NEW ANSWERS TO OLD PROBLEMS

โฮสเทลสถาบันเบาเฮาส์

ไม่ใช่แค่การนำพื้นที่เก่ามาจัดการใหม่ แต่สิ่งที่มูลนิธิเบาเฮาส์ เดสเซา ลงมือทำคือการสร้างคุณค่าใหม่ทับซ้อนคุณค่าเดิมลงไปอีกขั้น ผ่านการมอบประสบการณ์ให้ผู้มาเยี่ยมเยือนได้มีโอกาสเข้าพักในพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่ยังคงทรงอิทธิพลทางความคิดต่อโลกออกแบบและสถาปัตยกรรมมาจนปัจจุบัน ตั้งแต่ตุลาคมปี 2556 มูลนิธิเบาเฮาส์ เดสเซา ได้เปิดตึกสตูดิโอในทศวรรษ 1920 หรือเพรลเลอร์เฮาส์ ซึ่งออกแบบโดยวอลเตอร์ โกรเปียส สถาปนิกและผู้ก่อตั้งสถาบันศิลปะและการออกแบบเบาเฮาส์ และปรับปรุงขึ้นเป็นโฮสเทลสำหรับให้นักท่องเที่ยวพักค้างคืน โดยจำลองบรรยากาศภายในห้องทั้ง 28 ห้องผ่านเครื่องเรือนและของใช้ให้เหมือนสมัยที่ยังเป็นสตูดิโอและหอพักในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20

Bauhaus Hostel

The Bauhaus Dessau Foundation did not only rearrange the historic site, but it also added new values to it by allowing guests to stay at the site that continues to influence the design and architectural world to this day. Since October 2013, the foundation allowed guests to stay at the Prellerhaus, the studio building constructed in 1920’s and designed by Walter Gropius, the architect and founder of the Bauhaus School of art and design. Reconstructed as a boutique youth hostel, the Prellerhaus tries to impart the atmosphere of the time when it was a studio building and dormitory during 20th century through the furniture and other amenities in its 28 rooms.