ผ้าเก่าใคร ทำไมกล้าซื้อ

Turning Old Cloth into High Fashion Products

ของเก่าเท่ากับคุณค่าใหม่ ของใหม่คลี่คลายโจทย์เก่า
NEW VALUE FROM OLD THINGS, NEW ANSWERS TO OLD PROBLEMS

กระเป๋าวิเวียน เวสต์วูดคอลเลกชั่น Ethical Fashion Africa

คุณค่าจากเรื่องราวในตัววัสดุและกระบวนการผลิตกระเป๋าวิเวียน เวสต์วูดคอลเลกชั่น Ethical Fashion Africa คือหัวใจสำคัญที่มีส่วนสร้างรายได้และอาชีพให้กับกลุ่มคนที่อาจเรียกได้ว่ายากจนที่สุดในโลก โดยในปี 2554 วิเวียน เวสต์วูด นักออกแบบแฟชั่นชื่อดังจากอังกฤษ ได้ร่วมมือกับ the Ethical Fashion Initiative และ the International trade centre ในการออกแบบกระเป๋าที่ตัดเย็บขึ้นจากเสื้อผ้าเก่า ผ้าใบรีไซเคิล ป้ายโฆษณาริมถนน เศษหนัง และเศษชิ้นส่วนโลหะจากซากรถด้วยฝีมือการผลิตของชาวชุมชนแออัดคิเบอราในไนโรบี กระเป๋าผ้าที่แต่ละใบมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำแบบกันนี้ ได้มอบโอกาสในการทำธุรกิจแบบยั่งยืนที่ให้ชุมชนสามารถลุกขึ้นดูแลและพัฒนาตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาแต่ความช่วยเหลือจากภายนอกเพียงอย่างเดียว สมกับสโลแกนของคอลเลกชั่นที่ว่า “นี่ไม่ใช่การกุศล นี่คืองาน”

Bags from a Vivienne Westwood Collection: Ethical Fashion Africa

The history of the material and the production process of the handbags for the Vivienne Westwood Collection of Ethical Fashion Africa are the main elements that contribute to the income-earning and jobs for some of probably the poorest people in the world. In 2011, the famous fashion designer form UK, Vivienne Westwood, joined hands with the Ethical Fashion Initiative and the International Trade Center in designing handbags made from old clothes, recycled canvas, reused roadside banners, unused leather off-cuts, and scrap metal from car scrap yards. Made by the people in Nairobi’s Kibera slum, each handbag is unique. The project provide the community with a sustainable business model for self-development and self-dependence so that it would not have to rely solely on outside assistance. This concept corroborates the project’s slogan: ‘NOT CHARITY. JUST WORK.’