ดื่มความเป็นไปได้จากอวกาศ

Beer From Space

ของเก่าเท่ากับคุณค่าใหม่ ของใหม่คลี่คลายโจทย์เก่า
NEW VALUE FROM OLD THINGS, NEW ANSWERS TO OLD PROBLEMS

เบียร์ซับโปโร สเปซ บาร์เลย์

ในปี 2552 บริษัทซับโปโร บริวเวอรี่ จำกัด เปิดให้ผู้คนได้ลงทะเบียนเพื่อจับฉลากผู้โชคดีจำนวน 250 คน ที่จะได้สิทธิ์ในการซื้อเบียร์ซัปโปโร สเปซ บาร์เลย์ ซึ่งกลั่นจากเมล็ดมอลต์พันธุ์ฮารุนะ นิโจ ที่เก็บเกี่ยวจากสถานีวิจัยอวกาศนานาชาติ (ISS) ในแพ็คออกแบบพิเศษ (6ขวด) ที่มีราคาสูงถึงละแพ็คละ 10,000 เยน โดยจากเมล็ดพันธุ์มอลต์ชุดแรกที่ถูกนำขึ้นไปทดลองปลูกเป็นเวลา 5 เดือนเมื่อปี 2549 ซับโปโร บริวเวอรี่ ลิมิเต็ดและสถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์แห่งรัสเซีย ร่วมกับมหาวิทยาลัยโอคายาม่า ได้นำผลผลิตรุ่นที่สี่มากลั่นผสมกับเมล็ดฮ๊อบเพื่อสร้างสรรค์เป็นเบียร์สีเข้มกลิ่นหอมที่ให้ความรู้สึกถึงห้วงอวกาศ โดยเบียร์ซึ่งผลิตขึ้นเพียงไม่กี่ร้อยลิตรนี้ยังเป็นดั่งตัวแทนของการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตอาหารจากนอกโลก

Sapporo Space Barley

In 2009, Sapporo Brewery Ltd. invited people to apply for the lottery that would entitle each of the 250 winners to buy one specially designed, six-pack box of Sapporo Space Beer that cost as high as 10,000 Yen per box. The beer was brewed from the descendant of the Haruna Nijo malting barley that had been harvested from the International Space Stations. The first generation barley seeds had been grown in space for five months in 2006. Sapporo Brewery Limited and the Russian Academy of Sciences, in cooperation with Okayama University, brewed the fourth generation descendant of the barley and hops to create the distinctive fragrance and the slightly dark color that evokes outer space. The few hundred liters of the beer are the by-products of the study on the possibility of food production in space.