บทนำ

Overview

ของเก่าเท่ากับคุณค่าใหม่ ของใหม่คลี่คลายโจทย์เก่า
NEW VALUE FROM OLD THINGS, NEW ANSWERS TO OLD PROBLEMS

ของใหม่คลี่คลายโจทย์เก่า

ในโอโมเตะซันโดะ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโตเกียว ร้านพาส เดอะ บาตองซึ่งรับฝากขายข้าวของอันเคยเป็นที่รัก ได้สะท้อนนิยามและคุณค่าของการส่งต่อวัฒนธรรมการใช้ของมือสอง เมื่อโลกท่วมท้นไปด้วยสรรพสิ่งมากมาย การใช้ของเก่าไม่เพียงแต่ช่วยเติมเต็มอารมณ์ความรู้สึกจากการได้เชื่อมโยงตัวตนเข้ากับเรื่องราวในอดีต หากยังขานรับกับจิตวิญญาณความเป็นโลกในเรื่องของการหมุนเวียนกันใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
แม้เรื่องเก่าอย่างการใช้ซ้ำจะกลายเป็นคุณค่าใหม่ที่มีความหมายมากกว่าเดิม แต่เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทั้งโลกก็ยังได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติซึ่งในไม่ช้าอาจจะทำได้กระทั่งสร้างบ้านทั้งหลัง ไม่เพียงแต่ก้าวข้ามข้อจำกัดครั้งยิ่งใหญ่ในเรื่องการผลิตที่เคยผูกอยู่กับระบบอุตสาหกรรมจากคริสต์ศตวรรษที่ 20 แต่ได้เปิดมิติใหม่ให้กับความคิดสร้างสรรค์อันเป็นไปได้ร้อยแปด

กลยุทธ์ในการสร้างสรรค์อนาคตเป็นได้ทั้งการกลับไปหาของเก่าและการสร้างของใหม่ โดยตราบใดที่คนเรายังคงบริโภคเพื่อตอบสนองอารมณ์และความรู้สึก และในขณะเดียวกันก็ยังต้องการการมีชีวิตที่ดีกว่าเดิม สุดท้ายแล้ว สิ่งต่างๆ ที่ถูกผลิตขึ้นไม่ว่าจะด้วยทักษะเดิมหรือเทคโนโลยีล้ำสมัย จะต้องมีทั้งคุณค่าและความหมายทั้งสำหรับเราและสำหรับโลก

NEW ANSWERS TO OLD PROBLEMS

Pass the Baton, a consignment shop in Tokyo’s famous Omotesando shopping district, embodies the value of recycling culture by helping people pass on their favorite items. In a world swamped with ‘stuff,’ using hand-me-downs not only offers an emotionally fulfilling sense of connection with the past; it also speaks to the global ethos of circulating resources in a sustainable manner.

Although recycling is no longer news, reusing old stuff can create a new, more meaningful value proposition. Meanwhile, new technologies continue to be developed which are capable of improving human life worldwide. 3D printing technology, which may soon be capable of creating an entire home, not only has the potential to overcome old manufacturing limitations tied to 20th century industrial systems; it can also open up new creative dimensions with endless possibilities.

Our strategy for creating the future can take the route of going back to the old or of building the new. As long as people continue to consume to fulfill their emotional needs as they seek a better life, the stuff we make, regardless of whether we make it using old skills or next-generation technologies, ultimately needs to have value and meaning both for us and for the world.