บิดภาชนะเก่า มาใส่อาหารใหม่

Reusable Paper Noodle Boxes - Old Boxes for New Food

บิด ปรับ แปลง
ADOPTING WITH ADAPTATION

กล่องกระดาษใส่อาหารจีนแบบกลับบ้าน

เหมือนเรื่องโกหกที่กล่องกระดาษเคลือบมันใส่ข้าวหรือหมี่ผัดแบบจีนเมื่อสั่งไปรับประทานที่บ้านในสหรัฐฯ กลับหาแทบไม่มีในเมืองจีน ย้อนไปราวปี 2437 กล่องนี้เป็นที่รู้จักในฐานะกล่องใส่หอยนางรมสดแกะเปลือกซึ่งแม่บ้านอเมริกันนิยมซื้อกลับไปปรุงอาหารเนื่องจากราคาถูกและหาได้ทั่วไป แต่เมื่อถึงกลางคริสตศตวรรษที่ 20 การทำประมงมากเกินควรทำให้มีหอยนางรมสดน้อยลง ผู้ผลิตกล่องใส่หอยนางรมสดก็ต้องกุมขมับเมื่อมีสต็อกเหลือเต็มโกดัง โชคดีที่ความนิยมรับประทานอาหารจีนที่รสดีและราคาไม่แพงแบบสั่งกลับบ้าน ได้ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว เมื่อเจ้าของร้านอาหารชาวจีนที่อพยพย้ายมายังสหรัฐฯ ประยุกต์สั่งมาใช้ในร้าน จนทำให้กล่องนี้กลับกลายเป็นสัญลักษณ์การสั่งอาหารจีนกลับบ้านในบริบทสังคมอเมริกัน

Takeout Noodle Boxes

It is hard to believe that the coated-paper boxes for takeout, which are so prevalent in the U.S., are non-existent in China. Back in 1894, these paper boxes were primarily used for containing shelled oysters that the American housewives bought for cooking at home because they are cheap and readily available. By the mid 1920’s, overfishing reduced the availability of oysters and the manufacturers of paper boxes faced overflowing supplies in their warehouses, but the problem was solved as the cheap and tasty Chinese takeout became popular. The Chinese émigrés who operated Chinese restaurants adapted the use of these paper boxes for their takeouts. In the U.S., these paper boxes eventually became synonymous with Chinese takeouts.