มาตรวัดรการบริโภคในพื้นที่

Local Consumption Indicator

บิด ปรับ แปลง
ADOPTING WITH ADAPTATION

ผลิตภัณฑ์จากร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น

นอกจากของที่ขายตามตลาดสดแล้ว ก็มีสินค้าในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่สามารถสะท้อนให้เห็นว่าคนในท้องที่มีพฤติกรรมการบริโภคอย่างไร เบอร์เกอร์ลาบข้าวเหนียว ไข่ลวกพร้อมรับประทาน น้ำพริกถาดเล็กขนาดมินิ ชุดมาสต์หน้าบำรุงผิว และกระดาษห่อชุดถวายสังฆทาน คือตัวแทนของการรู้จักปรับเปลี่ยนจำหน่ายสินค้าไม่เพียงแต่ให้เข้ากับรสนิยมไทยๆ แต่ยังเข้ากับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปตามบริบทสังคมอีกด้วย โดยปัจจุบันในไทยมีร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นราว 7,000 สาขา ซึ่งนับว่ามากเป็นอันดับสามของโลกรองจากญี่ปุ่นและไต้หวัน

Products from 7-11 Convenience Stores

In addition to the local marketplace, merchandise at the 7-11 convenience stores can also serve as an indicator of the local consumption behavior. Sticky rice and spiced minced meat burgers, soft-boiled eggs, mini-packets of chili paste, facial mask skin treatment kits, gift-wrapped packets of offerings for monks -- these products represent the ability to adapt and to offer merchandise that suits the Thai people’s taste and their changing lifestyle in the social context. Presently Thailand has over 7,000 braches of the 7-11 stores, ranking third in the world after Japan and Taiwan.