ไม่ใช่แค่เรื่องล้อเล่น

No Joke!

บิด ปรับ แปลง
ADOPTING WITH ADAPTATION

บังโคลนรถบรรทุกเช เกบาร่า ตุ๊กตาเซรามิกเหมา เจ๋อตง และเสื้อยืดพรรคคอมมิวนิสต์

หากไม่มีภาพถ่ายเพียงใบเดียวของช่างภาพอัลแบร์โต กอร์ดา ที่เก็บภาพเช เกบาร่า ไว้ได้ในตอนที่เขามีอายุ 31 ปี และเป็นต้นแบบของเชที่วัฒนธรรมป๊อปนำมาใช้ผลิตซ้ำอย่างแพร่หลาย โลกก็อาจไม่ได้บูชาเขาในฐานะสัญลักษณ์ของการต่อต้านมาจนถึงทุกวันนี้ (รวมถึงการเป็นสัญลักษณ์ของชนชั้นกรรมาชีพที่ท้ายรถบรรทุก) ในทางตรงกันข้าม ก็เป็นวัฒนธรรมป๊อปอีกเช่นกันที่นำเอาภาพประธานเหมาซึ่งเคยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความศักดิ์สิทธิ์สำหรับพรรคคอมมิวนิสต์จีน มาล้อเลียนจนดูขำและลดทอนความขลังที่เคยมีลงเรื่อยๆ การล้อเลียนจึงไม่ได้มีนัยเพียงเรื่องเล่นสนุก หากยังหมายถึงการใส่ทัศนคติไว้ในการส่งต่อประวัติศาสตร์อีกด้วย

Truck Mud Flap with Picture of Che Guevara
Mao Zedong Ceramic Statuette and Communist Party T-Shirts

Without that single, iconic portrait photograph of the 31-year-old Che Guebara by Alberto Korda, which has become widely replicated in the pop culture, the world might not have idolized Guebara until today as a symbol of revolution (and also of the proletariat, as exemplified by the truck mud flaps painted with this iconic photo). On the contrary, it is the pop culture that parodied the iconic image of Chairman Mao Zedong, which had been used to add an aura of sanctity to the Communist Party of China, and increasingly debased its sacredness. A parody does not aim solely for a comic effect, it also aim to impart an attitude to history that is being passed on.