ความพ้องเสียงเป็นเหตุ

Homonym

บิด ปรับ แปลง
ADOPTING WITH ADAPTATION

ช็อคโกแลตคิทแคทที่จำหน่ายในญี่ปุ่น

จากชื่อคิทแคท ซึ่งมาจากชื่อเล่นของคลับวรรณกรรมในลอนดอนสมัยคริตศตวรรษที่ 17 ตั้งตามชื่อคริสตอเฟอร์ คัทลิง เชฟเจ้าของร้านขนมซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่นัดพบของเหล่าสมาชิก ช็อคโกแลตสัญชาติอังกฤษนี้ได้กลายเป็นตัวแทนความโชคดีในญี่ปุ่น เมื่อคำอ่านสำเนียงญี่ปุ่น "คิทโตะคัทโตะ" ไปพ้องเสียงกับคำว่า "คิตโตะคัทสึ" ซึ่งแปลว่า "ชนะอยู่แล้ว" และเนสท์เล่ก็ไม่พลาดที่จะหยิบฉวยเอาความได้เปรียบแบบบังเอิญนี้มาสร้างสรรค์เป็นคิทแคทมากกว่า 200 ชนิดเพื่อขายในญี่ปุ่น ซึ่งก็มีตั้งแต่รสชาเขียวที่คนไทยคุ้นเคยไปจนถึงคิท แคทโชคดี ที่ออกจำหน่ายเฉพาะช่วงเดือนมีนาคมซึ่งเป็นฤดูกาลสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทุกวันนี้ คิทแคทได้กลายเป็นช็อคโกแลตขายดีอันดับ 1 ในญี่ปุ่น ประเทศที่ประชากรกว่า 126 ล้านคน อยู่ในสังคมที่ต้องแข่งขันกันตลอดเวลาตั้งแต่เด็กยันโตและยังคงมีความเชื่อเรื่องโชคลางไม่เสื่อมคลาย

Kit Kat in Japan

Kit Kat, the confection from England, derived its name from the Kit Kat Club - a literary club in 17th-century London whose members originally met at a tavern run by Christopher Catling who called his famous mutton pies ‘Kit Cats.’ The confection has become a symbol of good luck in Japan because the Japanese pronounce it ‘kitto katto,’ which sounds like ‘kitto katsu’ -- ‘surely win.’ Nestlé capitalized on this lucky advantage to create over 200 different types and flavors of Kit Kat for sale in Japan -- from Green Tea flavor, which is familiar to the Thai people, to Lucky Kit Kat that are sold only in March, the university entrance exam season. Today, Kit Kat has become the top-selling chocolate-covered wafer biscuit bar in Japan, a country where over 126 million people live, since childhood, in a highly competitive society throughout their life and where the belief in luck remains firm.