ช้อปรับปีใหม่ใครๆ ก็ชอบ

Enjoy Your New Year Shopping

บิด ปรับ แปลง
ADOPTING WITH ADAPTATION

ถุงโชคดีปีใหม่

กลยุทธ์การขายถุงโชคดีปริศนาในช่วงปีใหม่ของห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ในฮ่องกง ฮาวาย และบางส่วนในสหรัฐฯ เป็นการปรับเอาวัฒนธรรมการจำหน่ายถุงฟุคุบุคุโระ (ถุงปริศนา) ประเพณีของห้างร้านญี่ปุ่นที่คิดขึ้นโดยห้างกินซ่า มัทสุยะในช่วงปลายสมัยเมจิ (ปี 2411 – 2455) มาใช้เป็นแผนการตลาดเพื่อตอบรับกระแสช้อปปิ้งช่วงปีใหม่ทั้งจากชาวญี่ปุ่นซึ่งคุ้นกับวัฒนธรรมถุงโชคดีเป็นอย่างดีที่ออกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงนั้น รวมถึงคนท้องถิ่นซึ่งก็สนุกกับการลุ้นสินค้าด้านในถุงไม่แพ้กัน จากความเชื่อดั้งเดิมของญี่ปุ่นว่าต้องเริ่มปีใหม่โดยขจัดสิ่งเก่า การขายถุงโชคดีที่สร้างความตื่นเต้นให้ขาช้อปที่เข้าคิวรอสุ่มซื้อถุงบรรจุสินค้าสารพัดซึ่งจัดชุดมารวมจำหน่ายในราคาเพียงร้อยละ 50 จากราคาเดิม ในแง่หนึ่งยังได้ช่วยระบายสต็อคสินค้าคงค้างจากปีที่แล้ว

Lucky/Mystery Bag

The big department stores in Hong Kong, Hawaii and in some parts of the U.S. sell the Lucky/Mystery Bags during the New Year festival. They adopt this Japanese custom as a marketing plan to attract the Japanese tourists who travel during the holidays and who are well-accustomed to this New Year custom of buying the Fukubukuro bags (lucky/mystery bags) -- not to mention that the local people equally enjoy this game of luck. Customers would queue up excitedly to buy these bags that contain unknown and random items, all of which are sold at 50% discount. The campaign also helps the stores to unload excess merchandise from last year. Based on the Japanese belief that one should begin the New Year with new things, the sales campaign that became a custom was created by the Ginza Matsuya Department Store in late Meiji period (1868-1912).