ทางเลือกแห่งการสร้างอัตลักษณ์ใหม่

Green Model for Urban Development

เหมือนหรือต่าง
THE SAME, BUT DIFFERENT

โครงการฮายไลน์

อีกครั้งที่นิวยอร์กคือต้นแบบการพัฒนาที่เมืองอื่นๆ ได้แต่เดินตาม โครงการสวนสาธารณะยกระดับฮายไลน์แสดงให้เห็นว่า การสร้างตัวตนผ่านโครงการสถาปัตยกรรมไม่จำเป็นต้องเป็นแต่เพียงการสร้างตึกอาคารที่สูงสง่าหากไร้ซึ่งปฏิสัมพันธ์กับบริบทแวดล้อม ในทศวรรษ 2530 ทางรถไฟสายเก่าผุพังนี้เป็นที่รู้จักในฐานะสวนร้างตามธรรมชาติที่มีความหลากหลายของพืชพันธุ์พื้นถิ่น ความเขียวขจีที่หาที่ไหนไม่ได้นี้กลายเป็นแรงผลักดันให้ชุมชนในละแวกใกล้เคียงยืนยันจะพิทักษ์รักษาเส้นทางรถไฟไว้ ก่อนที่ในปี 2552 สวนสาธารณะฮายไลน์จะเปิดให้บริการแก่อย่างเป็นทางการหลังได้รับการอนุมัติให้ก่อสร้างจากเมืองในปี 2549 การเกิดขึ้นของโครงการฮายไลน์นอกจากจะเปิดมุมมองทิวทัศน์ใหม่ของเขตอุตสาหกรรมก่าเช่นมีทแพ๊คกิ้งให้แปลกตา หากเปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการอยู่กับธรรมชาติอย่างมีคุณภาพผ่านใช้ประโยชน์จากความเฉพาะของพื้นที่อีกด้วย

The High Line Elevated Park Project

New York offers another model of urban development for other cities to follow again. The ‘High Line’ elevated park shows that crafting the city’s image through its architecture is not limited to erecting more high-rise buildings, which do not interact with their surroundings. This elevated rail line had been known since the late 1980s as an open space overgrown with indigenous plants. The hard-to-find urban green space inspired the neighborhood communities to fight for its preservation. The city administration officially approved the plan for the High Line park project in 2006 and in 2009 the park was officially open to the public. The High Line project not only opens up a new and unusual vista of the old industrial zone like the Meatpacking District, it also opens up a fresh avenue for green living by making the most of the specific features of an area.