ตัวแทนแห่งวิถีชีวิต

Stoop Culture

เหมือนหรือต่าง
THE SAME, BUT DIFFERENT

บันไดหน้าอาคาร

ไม่มีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมใดจะมีความหมายเท่าเทียมกับสิ่งที่ชาวนิวยอร์กรู้สึกกับบันไดหน้าอาคารของพวกเขา วัฒนธรรมบันไดหน้าตึกของนิวยอร์กคือชีพจรที่หล่อเลี้ยงเชื่อมโยงย่านแต่ละย่านเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะนั่งจับตาดูผู้คนที่เข้ามาในย่านหรือพูดคุยกับเพื่อนบ้าน วิถีการใช้บันไดหน้าอาคารแบบดัตช์ที่อยู่คู่เมืองมากว่าสองร้อยปีได้แสดงให้เห็นว่าวิถีชุมชนได้สร้างเมืองให้เป็นเช่นในปัจจุบันได้อย่างไร ในสารคดี "The Stoop" โดยอเล็กซานดรา ชวิมเมอร์ ที่มีกำหนดจะเปิดตัวในปี 2556 ชวิมเมอร์สัมภาษณ์ชาวนิวยอร์กที่มาแบ่งปันความหมายและประสบการณ์บนบันไดหน้าตึกของพวกเขา ซึ่งหนึ่งในนั้นกล่าวว่า"วัฒนธรรมบันได้หน้าตึกเป็นไปของมันเอง โดยสอดแทรกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในละแวกบ้านของคุณไปตลอดช่วงชีวิต"

The Stoops of New York

For the New Yorkers, no other architectural component is more evocative than their stoops. New York stoops connect the whole neighborhood together and are where its pulse can be taken. Watching people passing by and chit-chatting with the neighbors are parts of stoop culture. A legacy of the Dutch style of architecture, stoops have remained a fixed feature of New York for over two hundred years, reflecting the ways that communities formed the city as it is today. In her documentary film to be launched in 2013, ‘The Stoop,’ Alexandra Schwimmer interviewed New Yorkers who shared their experiences of sitting on the stoop and what it meant to them. One of them said: "Stoop culture is a spontaneous thing. It is woven in and out of movement around your home and through your life."