มากกว่าแค่พาหนะเดินทาง

More Than Just Vehicles for Transportation

เหมือนหรือต่าง
THE SAME, BUT DIFFERENT

แท๊กซี่นิวยอร์ก

แม้นิวยอร์กเกอร์ขนานแท้อาจใช้รถไฟใต้ดินมากกว่าเมืองไหนๆ ในสหรัฐฯ แต่ไม่มีเมืองใดต้องพึ่งรถแท๊กซี่เท่ากับนิวยอร์ก ความสัมพันธ์ระหว่างชาวเมืองกับรถแท๊กซี่สีเหลืองโดดเด่นซึ่งปรากฏเป็นฉากหลังขาประจำในภาพยนตร์ทั้งจอแก้วและจอเงินเป็นไปในแบบทั้งรักทั้งชัง เมื่อแท๊กซี่ที่ถูกมองว่ามีไว้แค่เพื่อรับนักท่องเที่ยวได้สร้างปัญหาจารจรสาหัสในเขตกลางเมือง หลายครั้งกลับสามารถพาชาวเมืองผู้เร่งรีบข้ามบล็อคถนนที่ตัดเป็นตารางของแมนฮัตตันไปยังปลายทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วชนิดรถไฟใต้ดินที่ก็ไม่อาจทำได้ ในปี 2554 ปีเดียว แท๊กซี่ทั้งเมืองวิ่งรวมกันเฉลี่ยวันละห้าแสนเที่ยวและขนส่งผู้โดยสารราว 240 ล้านคน ชาวนิวยอร์กคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าแท๊กซี่สีเหลืองได้กลายเป็นสัญลักษณ์แทนวิถีชีวิตแบบนิวยอร์กที่ผู้คนจดจำได้มากที่สุด

The Taxicabs of New York

True New Yorkers might rely on the city’s subway more than people in any other cities in the US, but no other city depends more on its taxicabs than New York. New Yorkers share a love-hate relationship with their bright yellow taxis that often feature in the background of movies on TV or in theaters. This necessity for tourists also causes horrible traffic jams in the city, but it can also transport passengers in a hurry through the grid streets of Manhattan to their destinations quicker than the subway. In 2011 alone, all of the New York taxis made five hundred thousand trips per day and transported around 240 million passengers. New Yorkers could hardly deny that their yellow taxis have become the most memorable symbol of the New York lifestyle.