บทนำ

Overview

เหมือนหรือต่าง
THE SAME, BUT DIFFERENT

เหมือนหรือต่าง

ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สหัสวรรษใหม่ เหตุการณ์ 9/11 อาจฉุดนิวยอร์กให้จมดิ่งลงสู่ความโศกเศร้า แต่นิวยอร์กก็สามารถปลุกจิตวิญญาณของชุมชนขึ้นมาได้อีกครั้ง โปสเตอร์ I ♥ NY more than ever ที่มิลตัน เกลเซอร์ ดัดแปลงในปี 2544 จากโลโก้ I ♥ NY ที่เขาเคยออกแบบไว้ เปรียบดั่งคำสัญญาและคำท้าทายที่ชาวนิวยอร์บอกกับโลกว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น นิวยอร์กจะยังคงรักษาสปิริตของเมืองไว้เสมอ

ขณะที่เมืองใหญ่ทั่วโลกกำลังตามรอยนิวยอร์กในการเป็นหม้อหลอมของความหลากหลายและเป็นพื้นที่แห่งอิสรภาพในการสร้างสรรค์และการใช้ชีวิตตามแต่จะต้องการ ปฏิเสธไม่ได้ว่านิวยอร์กคือมหานครที่ไม่เคยหยุดนิ่ง หากเปลี่ยนแปลงไปกับกาลเวลาและมีบรรยากาศอันไม่อาจหาได้จากที่ไหนอีกแล้วบนโลก

จิตวิญญาณแบบนิวยอร์กเป็นผลรวมของเงื่อนไขและองค์ประกอบเฉพาะตัว ที่ยังคงทำให้เมืองนี้เดินต่อไปข้างหน้าด้วยการคงความ "ต่าง" ในโลกที่ดูคล้ายคลึงกันเข้าไปทุกขณะ ไม่ว่าสัญลักษณ์ I NY จะถูกลอกเลียนไปสักกี่ล้านครั้ง นิวยอร์กจะยังคงเป็นนิวยอร์กที่ไม่มีวันจะ "เหมือน" ที่ใด ดังที่มิลตัน เกลเซอร์ เคยให้สัมภาษณ์ไว้ "มันอธิบายยาก เหมือนผมพูดว่า คุณรักแม่คุณมากแค่ไหน ผมหมายถึง มันคือเมืองของผม"

THE SAME, BUT DIFFERENT

During the millennial transition, the events of 9/11 pulled New York into a whirlpool of grief, yet the city subsequently succeeded in reawakening in New Yorkers a spirit of community. Milton Glaser’s I ♥NY More Than Ever poster, featuring a modified version of the designer’s iconic I ♥NY logo, represents a defiant pledge from New Yorkers to the world that, no matter what happens, the city will always maintain its spirit.

Even as large cities around the world emulate New York by becoming melting pots of diversity and places of freedom to create and to pursue life the way one chooses, New York unquestionably remains the city that never stands still, always changing with time and boasting an atmosphere that cannot be found anywhere else on earth.

The sum of unique conditions and attributes, the New York spirit is the engine that drives the city forward by staying ‘different’ in a world that looks increasingly alike. No matter how many million times the I ♥NY logo has been copied, New York will always be New York, simply impossible to be ‘like’ anywhere else, just as Milton Glaser himself once said: "It’s very hard to say. It’s like saying how much you love your mother. I mean, it’s my town."