โลก กับ เรา

ในยุคที่เราเลือกใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ ทุกการตัดสินใจมีส่วนกำหนดตัวตนของเราและความเป็นไปในอนาคต ทั้งอนาคตตัวเราเอง อนาคตของชุมชน ไปจนถึงอนาคตสังคมและโลกในภาพรวม

เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นทุกวัน เราจะเร่งรีบเพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลง ผ่อนจังหวะเพื่อใช้เวลาใคร่ครวญหรือสร้างจังหวะใหม่ขึ้นเอง เราจะผสม “สินทรัพย์เดิม” กับ “ปัญญาใหม่” อย่างไร เพื่อสร้างคุณค่าและชีวิตที่ดีกว่า

อะไรคือสมดุลใหม่ในการอยู่กับความเหลือเฟือจากเทคโนโลยีและความขาดแคลนในทรัพยากรโลกหรือกระทั่งความหมายของ “สุนทรียภาพ” ในยุคที่วิทยาศาสตร์เข้ามาทดแทนบทบาทการสร้างสรรค์ของมนุษย์


THE WORLD AND US

Living in a free world, every decision we make shapes us into who we are, and who we will be. And each decision, in turn, shapes the future of ourselves, our community, our society and our world.

Are we going to speed up our lives, to keep up with change in the ever-faster world? Slow down, to make time for contemplation? Or make our own pace, on our own terms? How can we fuse “existing assets” with “new wisdoms” to create value and improve lives?

How do we find a new balance between the dichotomy of technology-powered excess and natural resource deficiency? And what relevance will aesthetics have for human creation?