พิธีเปิดโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค ณ อาคารบรรณราชนครินทร์

Mar 18, 2013
พิธีเปิดโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค ณ อาคารบรรณราชนครินทร์
พิธีเปิดโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC) ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบรรการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วันที่15 มิถุนายน 2554

pkru02.jpg

โดยมีอาจารย์อภิสิทธิ์ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และรศ.สมชาย สกุลทัพ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประธานในพิธี พร้อมคณะอาจารย์ และนักศึกษา
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

pkru03.jpg
pkru04.jpg

ช่วงบ่ายยวันเดียวกัน ได้มีการจัดบรรยายในหัวข้อ “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุและฐานข้อมูลออนไลน์” โดยคุณจินตนา ชูพรมวงษ์และคุณธฤตวัน ไชยวสุ

pkru05.jpg
pkru06.jpg

ต่อด้วย การบรรยายเรื่อง “เจาะเทรนด์โลก”โดย คุณจรินทร์ทิพย์ และคุณกริยา

pkru07.jpg
pkru08.jpg
pkru09.jpg

ผู้สนใจสามารถเข้าชม นิทรรศการชุด วัสดุสุดลํ้า ไทยทำ เทศทึ่ง(Thai material)
ได้ที่อาคารปฏิบัติการบาติก ภาควิชาศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ตั้งแต่ 15 มิถุนายน – 16 สิงหาคม
2554 เวลา (จ.-ศ.) 8.30 – 16.30 น. / (ส.-อา.) 10.00 – 16.30 น.

« Back to Result