อัตราค่าสมาชิกราย 2 ปี

ลำดับ สิทธิพิเศษ สมาชิกใหม่ ต่ออายุสมาชิกรายบุคคล หมายเหตุ
1 รับส่วนลด 25% พร้อมของสมนาคุณ (มีจำนวนจำกัด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่ Info Guru Counter)


เช่น สมัครหรือต่ออายุสมาชิกพรีเมียมรายบุคคล ประเภทประชาชนทั่วไป ปกติค่าสมัคร อยู่ที่ 1,200 บาท ต่อปี (2 ปี = 2,400 บาท) รับส่วนลด 25% จากราคาสมัครเต็ม เท่ากับท่านจ่ายเพียง 1,800 บาท

หมายเหตุ: หนังสือมีจำนวนจำกัด ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะประกาศแจ้งให้ทราบในเว็บไซต์

หมายเหตุ:

  1. สิทธิพิเศษเพิ่มเติมนี้ให้อ้างอิงควบคู่ไปกับแผ่นพับ TCDC Membership Benefits.
  2. TCDC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TCDC โทร 02-664-8448 ต่อ 213, 214, 215, 216 แฟกซ์ 02-664-8499, 02-664-8458
Email / MSN: Library@tcdc.or.th