สิทธิพิเศษเพิ่มเติมเมื่อสมัครหรือต่ออายุสมาชิก TCDC

สมัครสมาชิก TCDC หรือต่ออายุสมาชิก ก่อนหรือหลังวันหมดอายุสมาชิกภายใน 1 เดือน
รับสิทธิพิเศษดังนี้

ลำดับ สิทธิพิเศษ สมาชิกใหม่ ต่ออายุสมาชิกรายบุคคล หมายเหตุ
1 สมาชิกราย 2 ปี รับส่วนลด 25% พร้อมของสมนาคุณ (มีจำนวนจำกัด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่ Info Guru Counter)


เช่น สมัครหรือต่ออายุสมาชิกพรีเมียมรายบุคคล ประเภทประชาชนทั่วไป ปกติค่าสมัคร อยู่ที่ 1,200 บาท ต่อปี (2 ปี = 2,400 บาท) รับส่วนลด 25% จากราคาสมัครเต็ม เท่ากับท่านจ่ายเพียง 1,800 บาท

หมายเหตุ: หนังสือที่รับฟรีมีจำนวนจำกัด ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยสามารถตรวจสอบได้ ณ จุดให้บริการรับสมัครสมาชิก
2 รับฟรี บัตร TCDC 10-day pass ด้วยมูลค่าสูงสุดกว่า 50% จาก ค่าธรรมเนียมสมาชิก

หมายเหตุ: บัตร TCDC 10-day pass เป็นบัตรเข้าใช้บริการ TCDC สำหรับ Non-TCDC members
- สมาชิกพรีเมียม รับบัตรฟรี ท่านละ 2 ใบ
- สมาชิกซิลเวอร์ รับบัตรฟรี ท่านละ 5 ใบ
- สมาชิกแพลตินัม รับบัตรฟรี ท่านละ 10 ใบ

หมายเหตุ: บัตร TCDC 10-day pass ที่ให้ฟรีนี้จะหมดอายุภายใน 6 เดือน หลังจากการสมัครหรือต่ออายุสมาชิก
3 รับฟรี คูปองเพื่อแลกบัตรเข้าใช้บริการห้อง The Member Lounge ได้ 1 เดือน  
เฉพาะสมาชิกพรีเมียม
เพียงท่านแสดงคูปองและบัตรสมาชิก TCDC ที่ Info Guru Counter เพื่อแลกบัตรเข้าใช้บริการห้อง The Member Lounge ได้ 1 เดือน (ยกเว้น
วันเสาร์-อาทิตย์และยกเว้น
การใช้บริการเสริมอื่นๆ)
4 รับฟรี คูปองเพื่อแลกบัตรเข้าใช้บริการ Material ConneXion® Bangkok ได้ 1 เดือน ตลอดจนรับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมของ Material ConneXion® Bangkok ในเดือนนั้นๆ ได้  
เฉพาะสมาชิกซิลเวอร์
เพียงท่านแสดงคูปองและบัตรสมาชิก TCDC ที่ Mini Info Guru Counter เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำชมและให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลภายในห้องสมุดวัสดุ Material ConneXion® Bangkok
5 เพิ่มระยะเวลาการเป็นสมาชิกให้ฟรี อีก 3 เดือน เมื่อ upgrade สมาชิก ทุกประเภท หรือต่ออายุสมาชิกแพลตินัม   - สมาชิกพรีเมียม upgrade
เป็นซิลเวอร์ จะได้อายุสมาชิก 12+3 เดือน
- สมาชิกซิลเวอร์ upgrade
เป็นแพลตินัม จะได้อายุสมาชิก12+3 เดือน
- สมาชิกแพลตินัมต่ออายุสมาชิกรายปี จะได้อายุสมาชิก 12+3 เดือน
6 รับเพิ่มจำนวนสมาชิกฟรี เมื่อต่ออายุสมาชิกแบบกลุ่ม เช่น
• สมัครสมาชิกเพิ่มฟรีอีก 1 คน เมื่อต่ออายุสมาชิกแบบกลุ่ม 4 คน
• สมัครสมาชิกเพิ่มฟรีอีก 3 คน เมื่อต่ออายุสมาชิกแบบกลุ่ม 10 คน
- จำนวนสมาชิกที่ได้สิทธิสมัครฟรี ไม่สามารถใช้แทนเป็นส่วนลดใดๆ
- การต่ออายุไม่จำเป็นต้องเป็นรายชื่อสมาชิกในกลุ่มเดิมทั้งหมด

หมายเหตุ:

  1. สิทธิพิเศษเพิ่มเติมนี้ให้อ้างอิงควบคู่ไปกับแผ่นพับ TCDC Membership Benefits
  2. TCDC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TCDC โทร 02-664-8448 ต่อ 213, 214, 215, 216 แฟกซ์ 02-664-8499, 02-664-8458
Email / MSN: Library@tcdc.or.th