Material & Design Innovation Center

Material & Design Innovation Center ศูนย์นวัตกรรมด้านวัสดุและการออกแบบ มีพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรม พัฒนาความคิด สร้างโอกาสทางธุรกิจ และเชื่อมเครือข่ายผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งยังรวบรวมวัสดุนวัตกรรมกว่า 8,000 ชนิดจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อเปิดมุมมองในการเลือกใช้วัสดุ รู้ทันแนวโน้มของกระแสสังคมโลก พร้อมทั้งบริการ Material & Design Innovation Consulting ที่ให้คำปรึกษาด้านวัสดุและนวัตกรรม และ Material Submission ที่ผู้ประกอบการสามารถนำวัสดุที่มีนวัตกรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมานำเสนอเพื่อคัดเลือกเข้าบรรจุในฐานข้อมูลวัสดุ Material ConneXion® ทั่วโลก

HY7A049.jpg

Design Innovation
พื้นที่แสดงผลงานสำหรับผู้คิดค้นนวัตกรรม เพื่อนำเสนอความคิดสู่การต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ และเป็นพื้นที่เรียนรู้ผ่านผลงานนวัตกรรมจริงที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างผู้ที่มองหานวัตกรรมและนักสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อต่อยอดธุรกิจและการออกแบบ

Material ConneXion® Bangkok
แหล่งรวบรวมข้อมูลวัสดุที่น่าสนใจและนวัตกรรมระดับโลกกว่า 8,000 รายการ ด้วยบริการฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้สืบค้นได้อย่างไม่จำกัด อีกทั้งตัวอย่างวัสดุให้ได้สัมผัสจริงกว่า 2,000 รายการ และมีวัสดุใหม่ในทุกๆ เดือน จัดแสดงอยู่บนชั้น New Arrival และ Idea Wall โดยมีการแบ่งการจัดแสดงวัสดุออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ โพลิเมอร์ แก้ว เซรามิก คาร์บอน ซีเมนต์ โลหะ วัสดุธรรมชาติ และกระบวนการผลิต เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในโลกของวัสดุเพื่อการออกแบบ และช่วยเปิดโลกวัสดุให้กว้างขวางนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจ

MCX Spotlight   
พื้นที่ส่งเสริมผู้ผลิตวัสดุไทยสู่ตลาดสากล ด้วยรูปแบบการนำเสนอที่โดดเด่น ผ่านช่องทางการตลาดในเครือข่ายสาขาของ Material ConneXion® ทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ให้ผู้ผลิตวัสดุจากทั่วโลกในการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและขยายตลาดในภูมิภาคเอเชีย

ย่านวัสดุกรุงเทพฯ (Material Mapping: Bangkok)
บริการรวบรวมแหล่งข้อมูลและบริการวัสดุมากกว่า 14 ย่านการค้าสำคัญของกรุงเทพฯ อาทิ เจริญรัถ เสือป่า บ้านหม้อ สำเพ็ง พาหุรัด ซึ่งแต่ละย่านจะมีเอกลักษณ์ของวัสดุและการนำไปใช้ที่แตกต่างกันไป โดยเหล่านักสร้างสรรค์สามารถสรรหาและเลือกซื้อวัสดุมาใช้ในงานออกแบบสาขาต่างๆ  ด้วยการสืบค้นตามย่าน ประเภทวัสดุ และการใช้งานได้ ซึ่งจะมีข้อมูลติดต่อร้านค้า รวมถึงแผนที่ที่จะพาคุณไปร้านนั้นๆ ได้อย่างสะดวกผ่านเว็บไซต์ tcdcmaterials.com

Trend Corner   
บริการข้อมูลเจาะลึกแนวโน้มกระแสสังคมและการออกแบบในงานสร้างสรรค์ใหม่ๆ ของโลก จาก Trend Book และนิตยสารเทรนด์ชั้นนำ อาทิ Carlin, Nelly Rodi และ Mix Trend