การเสวนาบรรจุภัณฑ์รัก/รกโลก

  • (เสวนา)
  • เวลา: 19 พฤษภาคม 2552 | 14:00-16:30
  • สถานที่: ห้องออดิทอเรียม TCDC

งานเสวนา “บรรจุภัณฑ์รัก/รกโลก” เริ่มต้นด้วยการนำเสนอนวัตกรรมวัสดุที่น่าสนใจใหม่ล่าสุดจากทั่วโลก ซึ่งถูกคัดเลือกไว้ในฐานข้อมูลวัสดุของห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ (Material ConneXion® Bangkok) และนำเสนอโดยคุณชมพูนุท วีรกิตติ ผู้อํานวยการ Material ConneXion® Bangkok


โดย ชมพูนุท วีรกิตติ ผู้อํานวยการห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ (Material ConneXion® Bangkok)
ดร. สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง นักวิชาการ 9 ห้องปฏิบัติการพัฒนาการบรรจุภัณฑ์ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ดร. อรรคเจตต์ อภิขจรศิลป์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีโค กรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด

งานเสวนา “บรรจุภัณฑ์รัก/รกโลก” เริ่มต้นด้วยการนำเสนอนวัตกรรมวัสดุที่น่าสนใจใหม่ล่าสุดจากทั่วโลก ซึ่งถูกคัดเลือกไว้ในฐานข้อมูลวัสดุของห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ (Material ConneXion® Bangkok) และนำเสนอโดยคุณชมพูนุท วีรกิตติ ผู้อํานวยการ Material ConneXion® Bangkok

ต่อจากนั้น มาร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับ “เกณฑ์การเลือกสรรบรรจุภัณฑ์” ซึ่งจะชี้ให้เห็นว่าบรรจุภัณฑ์ “สีเขียว” นำไปสู่การใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Inventory) และการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment) ได้มากขึ้น เพื่อช่วยกำหนดแนวทางการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและรอยเท้าทางนิเวศน์ (Ecological Footprint) ทั้งนี้ การกำหนดว่าบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ต้องวิเคราะห์ทั้งในแง่ของการออกแบบ การเลือกวัสดุ กระบวนการผลิต และวัฎจักรชีวิต

สุดท้ายจะเป็นการเสวนาเกี่ยวกับ “ไลฟ์สไตล์สีเขียวกับบรรจุภัณฑ์รักโลก” ซึ่งจะช่วยตอบคำถามว่า เราจะออกแบบบรรจุภัณฑ์สีเขียวได้อย่างไร? นักออกแบบควรกระตุ้นให้ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ และผู้จัดจำหน่าย หันมาทำธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นหรือไม่?

มาร่วมเจาะลึกบรรจุภัณฑ์สีเขียวในทุกแง่มุม แล้วคุณจะค้นพบว่าการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ “รก” โลกให้หันมา “รัก” โลกนั้นไม่ยากอย่างที่คิด....

กำหนดการ:


13:00 – 14:00 ลงทะเบียน
14:00 – 14:45 “นวัตกรรมวัสดุล่าสุดจากทั่วโลก” โดย คุณชมพูนุท วีรกิตติ
14:45 – 15:30 “เกณฑ์การเลือกสรรบรรจุภัณฑ์” โดย ดร. สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง
15:30 – 16:15 “ออกแบบไลฟ์สไตล์สีเขียวของคุณด้วยบรรจุภัณฑ์รักโลก” โดย ดร. อรรคเจตต์ อภิขจรศิลป์
16:15 – 16:30 ถามและตอบ

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214

หมายเหตุ

  1. กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์
  2. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้า โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
  3. การบรรยายเหมาะสำหรับนักศึกษา นักออกแบบ ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (ทั้งสมาชิก TCDC และบุคคลทั่วไป)
  4. บรรยายเป็นภาษาไทยเท่านั้น
  5. ค่าจอดรถเป็นไปตามระเบียบของห้างเอ็มโพเรียม TCDC จะมีคูปองให้ฟรี 2 ชม.

การเสวนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการหมุนเวียน “บรรจุภัณฑ์รัก/รกโลก” โดย Material ConneXion® Bangkok

« Back to Result