“พูดผ่านภาพ: My Story from a Picture”

  • (เสวนา)
  • เวลา: 5 กันยายน 2552 | 14:00-15:30
  • สถานที่: ห้องออดิทอเรียม TCDC

TCDC จัดเสวนาเกี่ยวกับผลงานภาพถ่ายและชีวิตของ จิตต์ จงมั่นคง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประจำปี พ.ศ. 2538 ภายใต้หัวข้อ “พูดผ่านภาพ : My Story from a Picture” โดย ผู้ใกล้ชิด ผู้คลั่งไคล้งานภาพถ่ายขาว-ดำ และวิทยากรผู้มีความรอบรู้เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพ และการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ อาทิ ผศ. มาโนช กงกะนันทน์, วรนันท์ ชัชวาลทิพากร, บรรณนาท ไชยพาน, นิติกร กรัยวิเชียร, กันต์ สุสังกรกาญจน์ และดำเนินรายการโดย วรรณี ชัชวาลทิพากร

TCDC จัดเสวนาเกี่ยวกับผลงานภาพถ่ายและชีวิตของ จิตต์ จงมั่นคง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประจำปี พ.ศ. 2538 ภายใต้หัวข้อ “พูดผ่านภาพ : My Story from a Picture” โดย ผู้ใกล้ชิด ผู้คลั่งไคล้งานภาพถ่ายขาว-ดำ และวิทยากรผู้มีความรอบรู้เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพ และการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ อาทิ ผศ. มาโนช กงกะนันทน์, วรนันท์ ชัชวาลทิพากร, บรรณนาท ไชยพาน, นิติกร กรัยวิเชียร, กันต์ สุสังกรกาญจน์ และดำเนินรายการโดย วรรณี ชัชวาลทิพากร

การถ่ายภาพถือเป็นการเรียนรู้ที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ ตั้งแต่ความรู้เกี่ยวกับระบบกลไกของกล้องและเลนส์ชนิดต่างๆ ไปจนถึงเทคนิคการล้าง อัด ขยายภาพ และการตกแต่งภาพถ่าย ควบคู่ไปกับความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดองค์ประกอบของภาพ ทั้งในด้านเรื่องราว สี และแสง

ในปัจจุบัน กลไกของกล้องถูกปรับปรุงให้ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยตกแต่งภาพก่อนพิมพ์เพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามตามต้องการ แต่ก่อนหน้านี้ ช่างภาพต้องเรียนรู้เรื่องกล้อง ฟิล์ม การถ่ายภาพ รวมไปถึงเทคนิคการล้างฟิล์มและการตกแต่งภาพถ่ายด้วยมือ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการเรียนรู้ ความละเอียดประณีต และฝีมือเป็นอย่างสูง

คุณจิตต์ จงมั่นคง เป็นช่างภาพคนแรกๆ ของประเทศไทย ที่ศึกษาและเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพและล้างอัดขยายภาพต่างๆ ด้วยตนเอง ก่อนที่จะมีการเปิดสอนหลักสูตรการถ่ายภาพอย่างเป็นทางการในประเทศไทย คุณจิตต์ได้ผลิตผลงานภาพถ่ายที่มีความสวยงาม ด้วยเทคนิคต่างๆ ทั้งการซ้อนภาพ การลดหรือเพิ่มแสงด้วยมือล้วนๆ ซึ่งปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยโปรแกรมการแต่งภาพสำเร็จรูป

ผู้เข้าร่วมงานเสวนาครั้งนี้จะได้รับหนังสือที่ระลึกซึ่งจัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อรำลึกถึงคุณจิตต์ จงมั่นคง

รู้จักจิตต์ จงมั่นคง 

งานเสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการขนาดย่อม “ออกเดิน: ผลงานภาพถ่ายโดย จิตต์ จงมั่นคง”

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214

หมายเหตุ
1. กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์ 
2. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้า โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที 
3. ดำเนินการเสวนาเป็นภาษาไทยเท่านั้น

« Back to Result