เบื้องหลังนิทรรศการ จับคู่คิด พลิกโฉมวัสดุไทย (Siamese Twist: Behind the Scene)

  • (Talk)
  • When: 27 August 2011 | 14:00-17:00
  • Where: ห้องออดิทอเรียม TCDC

โดย ทีมนักออกแบบทั้ง 6 ท่าน จากนิทรรศการ “จับคู่คิด พลิกโฉมวัสดุไทย” คุณสุภาวี ศิรินครา นักออกแบบเครื่องประดับ คุณกฤษณ์ เย็นสุดใจ นักออกแบบเครื่องแต่งกาย คุณปิติ อัมระรงค์ และ คุณจุฑามาส บูรณะเจตน์ นักออกแบบจาก object design alliance หรือ o-d-a ม.ล. ปรเมศ วรวรรณ นักออกแบบอุตสาหกรรม คุณรชพร ชูช่วย กับทีมสถาปนิกกลุ่ม all(zone) ดำเนินรายการโดย คุณวุฒินันท์ จินศิริวานิชย์ ภัณฑารักษ์นิทรรศการ “จับคู่คิด พลิกโฉมวัสดุไทย” และคุณจินตนา ชูพรมวงษ์ นักจัดการความรู้ Material ConneXion® Bangkok

โดย ทีมนักออกแบบทั้ง 6 ท่าน จากนิทรรศการ “จับคู่คิด พลิกโฉมวัสดุไทย”
คุณสุภาวี ศิรินครา
นักออกแบบเครื่องประดับ
คุณกฤษณ์ เย็นสุดใจ นักออกแบบเครื่องแต่งกาย
คุณปิติ อัมระรงค์ และ คุณจุฑามาส บูรณะเจตน์ นักออกแบบจาก object design alliance หรือ o-d-a
ม.ล. ปรเมศ วรวรรณ นักออกแบบอุตสาหกรรม
คุณรชพร ชูช่วย กับทีมสถาปนิกกลุ่ม all(zone)

ดำเนินรายการโดย คุณวุฒินันท์ จินศิริวานิชย์ ภัณฑารักษ์นิทรรศการ “จับคู่คิด พลิกโฉมวัสดุไทย” และคุณจินตนา ชูพรมวงษ์ นักจัดการความรู้ Material ConneXion® Bangkok

สัมผัสเบื้องหลังนิทรรศการ “จับคู่คิด พลิกโฉมวัสดุไทย” ตั้งแต่ปฏิบัติการจับคู่ระหว่างวัสดุที่ผลิตในประเทศกับความคิดสร้างสรรค์ ของนักออกแบบสาขาต่างๆ มาคัดเลือกวัสดุไทยที่คัดสรรไว้ในห้องสมุดวัสดุของ Material ConneXion® Bangkok เพื่อนำไปทดลองและพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีความเป็นไปได้ทางการตลาด และการผลิตจริง กระบวนการทดลองนี้คล้ายกับการ “จับคู่เต้นรำ” ของชายหญิง กว่าจะพบ “จังหวะและทำนอง” ที่ลงตัวกับวัสดุที่เลือก นักออกแบบก็ต้องลองผิดลองถูกหลายรอบ แต่ในที่สุด ปัญหาที่เกิดขึ้นกลับเป็นจุดพลิกผันที่สร้างความโดดเด่นให้กับชิ้นงาน และพานักออกแบบไปสู่ทางออกใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นเสมอ

ช่วงที่ ๑
คุยกับ จุฑามาส บูรณะเจตน์ และ ปิติ อัมระรงค์ (จาก o-d-a) ผู้รังสรรค์กรอบแว่นจากแผ่นไม้ไผ่อัด และ ม.ล. ปรเมศ วรวรรณ (Kid Industrial Design) ผู้ออกแบบกำแพงซีเมนต์ที่เปิดโอกาสการใช้งานรูปแบบใหม่ของก้อนเพาะปลูก มหัศจรรย์

ช่วงที่ ๒
คุยกับ ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์ ผู้ออกแบบเครื่องประดับจากแผ่นพลาสติกย่อยสลายได้ และ กฤษณ์ เย็นสุดใจ นักออกแบบแฟชั่นผู้ทดลองทำเครื่องแต่งกายจากเซลลูโลสชีวภาพ

ช่วงที่ ๓
คุยกับ ดร. รชพร ชูช่วย จากทีม all(zone) สถาปนิกผู้หาทางพลิกโฉมแผ่นโครงรูปรังผึ้งมาเป็นวัสดุสำหรับนิทรรศการ และ คุณชมพูนุท วีรกิตติ ผู้อำนวยการห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion® Bangkok

กำหนดการ:
13:00 – 14:00 ลงทะเบียน
14:00 – 16.00 สัมมนา “เบื้องหลังนิทรรศการ จับคู่คิด พลิกโฉมวัสดุไทย”
16:00 เป็นต้นไป รับประทานของว่างภายในห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion® Bangkok

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664-8448 ต่อ 213, 214
จัดโดย ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบออกแบบ Material ConneXion® Bangkok

หมายเหตุ
1.กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์
2.เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้า โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
3.การบรรยายเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป และนักเรียน นักศึกษา (เปิดรับทั้งสมาชิก TCDC และบุคคลทั่วไป)
4.บรรยายเป็นภาษาไทยเท่านั้น
5.ค่าจอดรถเป็นไปตามระเบียบของห้างเอ็มโพเรียม โดย TCDC จะมีคูปองให้จอดรถฟรี 2 ชม.

« Back to Result