นิทรรศการ "มหัศจรรย์ไม้ไผ่"

  • (นิทรรศการหมุนเวียน)
  • เวลา: 28 มกราคม - 25 เมษายน 2553 | 10:30-21:00
  • สถานที่: ห้องนิทรรศการ 2 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

ทรรศการ “มหัศจรรย์ไม้ไผ่” จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างเมืองเบปปุ (City of Beppu) ศูนย์หัตถศิลป์ไม้ไผ่แบบดั้งเดิมเบปปุ (Beppu City Traditional Bamboo Crafts Center) และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) แกะรอยฝีมือช่างหัตถศิลป์ไม้ไผ่ระดับโลกจากเมืองเบปปุ ประเทศญี่ปุ่น

เข้าชมฟรี

แกะรอยฝีมือช่างเมืองเบปปุ สู่หัตถศิลป์ระดับโลก...

นิทรรศการ “มหัศจรรย์ไม้ไผ่” จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างเมืองเบปปุ (City of Beppu) ศูนย์หัตถศิลป์ไม้ไผ่แบบดั้งเดิมเบปปุ (Beppu City Traditional Bamboo Crafts Center) และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) แกะรอยฝีมือช่างหัตถศิลป์ไม้ไผ่ระดับโลกจากเมืองเบปปุ ประเทศญี่ปุ่น และเจาะลึกเบื้องหลังความสำเร็จของงานหัตถกรรมไม้ไผ่ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นอย่างมีเอกลักษณ์ จนเป็นที่ต้องการของนักสะสมทั่วโลก

ในปี พ.ศ. 2551 เบปปุ ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ในเขตจังหวัดโออิตะบนเกาะคิวชูของประเทศญี่ปุ่น ทำยอดขายงานหัตถกรรมไม้ไผ่ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของท้องถิ่นไปทั้งสิ้น 600 ล้านเยน หรือราว 234 ล้านบาท ไม่ว่าจะเป็นแจกันดอกไม้ลายสานละเอียดปราณีตแบบดั้งเดิมสำหรับใช้ในพิธีชงชา หรือตะกร้าจัดดอกไม้รูปทรงแปลกใหม่ราวกับงานประติมากรรมร่วมสมัย ผลงานออกแบบอุตสาหกรรมเชิงศิลป์จากเมืองเบบปุซึ่งปัจจุบันโด่งดังในระดับสากล ล้วนกำเนิดจากปล้องไม้ไผ่ธรรมดาๆ อันเป็นทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์

ด้วยฝีมือของช่างผู้สามารถ ปล้องไผ่สามัญกลับกลายเป็นชิ้นงานสุดพิเศษ จากความใส่ใจในทุกรายละเอียดของการปรับเปลี่ยนเส้นใยธรรมชาติ ตั้งแต่การเก็บเกี่ยว การตระเตรียมวัตถุดิบ ไปจนถึงการผสมผสานเส้นตอกหลากขนาดเข้ากับกลเม็ดการสานหลากชนิด เมื่อผนวกกับการที่ชาวญี่ปุ่นเห็นคุณค่าในงานฝีมือ จึงก่อให้เกิดการผลิตชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ มีการทดลองฉีกรูปแบบของชิ้นงาน พัฒนาจากการสานเลียนแบบตามที่ว่าจ้าง จนเกิดเป็นการสานงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

การมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงวิถีการถ่ายทอดเคล็ดลับจากรุ่นสู่รุ่นตามแบบดั้งเดิมของช่างฝีมือที่หลอมรวมกับการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนแบบสมัยใหม่ ต่างเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยอนุรักษ์และพัฒนางานหัตถศิลป์ไม้ไผ่ในโลกร่วมสมัย เผยศักยภาพใหม่ของไผ่ในรูปทรงที่ไร้ขีดจำกัด และแสดงถึงอัจฉริยภาพท้องถิ่นของชาวญี่ปุ่นในการแปรสภาพเส้นใยพืชให้เกิดคุณค่าและคงอยู่อย่างยืนนาน

นอกจากนี้ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ยังได้จัดทำนิทรรศการส่วน “ต่อยอดไม้ไผ่” เพื่อนำเสนอความสำเร็จในการผสมผสานพืชตระกูลหญ้าที่โตเร็วที่สุดในโลกอย่าง “ไผ่” กับสุดยอดเทคโนโลยีปัจจุบัน จนคุณอาจคาดไม่ถึงว่าไม้ไผ่ที่ชาวตะวันออกเห็นจนชินตามีอิทธิพลต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ในยุคโลกร้อนมากแค่ไหน และมีบทบาทอย่างไรกับวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลก

นิทรรศการ “มหัศจรรย์ไม้ไผ่” จัดแสดง ณ ห้องนิทรรศการ 2 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 25 เมษายน 2553

ชมนิทรรศการ "มหัศจรรย์ไม้ไผ่" ในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์ คลิก


« Back to Result