นิทรรศการ Baht & Brains: สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์

  • (นิทรรศการหมุนเวียน)
  • เวลา: 10 พฤศจิกายน 2552 - 31 มกราคม 2553 | 10:30-21:00
  • สถานที่: โถงทางเข้า TCDC

ทำไมสมองต้องแบ่งเป็นซีกซ้ายและซีกขวา? ทำไมตรรกะและจินตนาการต้องถูกเฉือนออกจากกัน? ธุรกิจและความคิดสร้างสรรค์อยู่ร่วมกันไม่ได้จริงหรือ?

ทำไมสมองต้องแบ่งเป็นซีกซ้ายและซีกขวา? ทำไมตรรกะและจินตนาการต้องถูกเฉือนออกจากกัน? ธุรกิจและความคิดสร้างสรรค์อยู่ร่วมกันไม่ได้จริงหรือ?

ในปี 2548 มูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการสร้างสรรค์พุ่งสูงถึง 4 แสนล้านดอลลาร์ หรือเกือบ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดในตลาดโลก ประเทศไทยติดอันดับเป็น 1 ใน 20 ประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์มากที่สุดของโลก* อะไรคือจุดแข็ง ความสามารถ และความพร้อมของไทย และเราจะเชื่อมโยงสิ่งเหล่านั้นเข้ากับกระแสของโลกเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ได้อย่างไร

นิทรรศการ “Baht & Brains: สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์” นำเสนอโอกาสทางการค้าอันยิ่งใหญ่ เมื่อธุรกิจจับมือกับความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ จนเป็นจุดรวมของความคิดต่างขั้วที่สร้างมูลค่ามหาศาลจากการใช้ปัญญาเป็นต้นทุน และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยที่กำลัง “โต” และสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนต่างวงการได้มากกว่าที่คิด

ร่วมเรียนรู้กลไก กระบวนการ และผลลัพธ์ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านตัวอย่างของนานาประเทศ และตัวอย่างอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านรายได้และแนวคิด จากหลากหลายวงการ ตั้งแต่ผู้ผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์ วัฒนธรรมการกินอยู่ ทักษะหัตถกรรม การบริการ ไปจนถึงนวัตกรรม

นิทรรศการนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามแนวนโยบายผลักดันประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Thailand) โดยนำเสนอแนวความคิดเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจในวงกว้าง เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

“Baht & Brains: สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์” จัดแสดง ณ โถงทางเข้า TCDC ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 – 31 มกราคม 2553 และจะหมุนเวียนไปจัดแสดงทั่วทุกภูมิภาค

เข้าชมฟรี
TCDC ดิ เอ็มโพเรียม ชั้น 6
10.30 – 21.00 (ปิดวันจันทร์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448
———————————————————————————————————

*ประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 17 ของ 20 ประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของโลกในปี 2005 โดยมีมูลค่าในการส่งออก 4,323 ล้านเหรียญสหรัฐ ข้อมูลจาก Creative Economy Report 2008 โดย UNCTAD

« Back to Result