คลี่ผืนผ้า...มองหานวัตกรรม

  • (นิทรรศการหมุนเวียน)
  • เวลา: 17 - 20 กรกฎาคม 2551 | 10:30-21:00
  • สถานที่: โถงทางเข้า, TCDC

“คลี่ผืนผ้า มองหานวัตกรรม” เป็นนิทรรศการที่แสดงถึงนวัตกรรมของสิ่งทอที่ก้าวล้ำไปไกลเกินวัตถุประสงค์เพียงเพื่อ“นุ่งห่ม” และเพื่อ “ความสวยงาม” แต่สิ่งทอวันนี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปสู่ความน่าอัศจรรย์ใจด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ ที่ใครๆ ก็ต้องทึ่ง

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

“คลี่ผืนผ้า มองหานวัตกรรม” เป็นนิทรรศการที่แสดงถึงนวัตกรรมของสิ่งทอที่ก้าวล้ำไปไกลเกินวัตถุประสงค์ เพียงเพื่อ“นุ่งห่ม” และเพื่อ “ความสวยงาม” แต่สิ่งทอวันนี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปสู่ความน่าอัศจรรย์ใจด้วยนวัตกรรม สมัยใหม่ ที่ใครๆ ก็ต้องทึ่ง

เนื้อหาหลักของนิทรรศการชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าของนวัตกรรมและ เทคโนโลยีสิ่งทอที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบได้หลากหลาย ไม่เพียงแต่ในด้านแฟชั่นเท่านั้น โดยได้คัดเลือกตัวอย่างนวัตกรรมเด่นๆ ที่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งถูกรวบรวมไว้ในห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ นอกจากนี้ ยังนำเสนองานวิจัยสิ่งทอของคนไทยจากการสนับสนุนของสถาบันพัฒนาสิ่งทอ เพื่อพัฒนาสิ่งทอของไทยให้ทัดเทียมกับสิ่งทอในตลาดโลกด้วยเทคโนโลยีภายใน
ประเทศ

นิทรรศการ “คลี่ผืนผ้า มองหานวัตกรรม” จะนำคุณไปสัมผัสกับโลกแห่งผืนผ้าและความน่าอัศจรรย์ของเทคโนโลยีที่แสดงถึง ศักยภาพแห่งการสร้างสรรค์อันไม่มีขีดจำกัดของมนุษย์ ด้วยคุณสมบัติที่เป็นได้มากกว่า อาทิเช่น กรองอากาศได้ ทำความสะอาดตัวเองได้ สะท้อนแสง กันกระสุน กันเชื้อโรค ฟัง MP3 ปูทางเท้า หรือแม้แต่วัดชีพจรของผู้สวมใส่

« Back to Result