นิทรรศการ “ผี: ความกลัว...จัดการได้ ด้วยจินตนาการสร้างสรรค์”

  • (นิทรรศการหมุนเวียน)
  • เวลา: 20 สิงหาคม 2553 - 9 มกราคม 2554 | 10:30-21:00
  • สถานที่: ห้องนิทรรศการ 2 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

ต่อเวลา ‘หลอน’ ตามคำเรียกร้อง ถึงวันที่ 9 มกราคม 2554! มนุษย์เกิดมาพร้อมความกลัว...ปัจจัยกระตุ้นเร้าจินตนาการสร้างสรรค์ อันเป็นส่วนหนึ่งของสัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอด

ต่อเวลา ‘หลอน’ ตามคำเรียกร้อง ถึงวันที่ 9 มกราคม 2554!

มนุษย์เกิดมาพร้อมความกลัว...ปัจจัยกระตุ้นเร้าจินตนาการสร้างสรรค์ อันเป็นส่วนหนึ่งของสัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอด

ความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้ผลักดันให้มนุษย์ใช้จินตนาการเพื่ออธิบายปรากฏการณ์รอบตัวที่ไม่อาจเข้าใจได้ด้วยหลักตรรกะและผัสสะทั้ง 5 จนกลายเป็นเครื่องมือสร้างกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกันในสังคม ทั้งยังช่วยจุดติดไอเดียสร้างสรรค์ที่ผันรายได้ไม่รู้จบให้สังคมไทย

ร่วมค้นหาต้นตอและมูลเหตุแห่งความกลัว ย้อนรอยวิวัฒนาการในการเอาชนะความกลัวของมนุษย์แต่ละยุคสมัย ผ่านกระบวนการจัดการความกลัวหลากหลายรูปแบบ ก่อเกิดเป็น “ผลผลิตทางวัฒนธรรม’ ที่พบเห็นได้ในสังคมทุกระดับ ณ ปัจจุบัน เมื่อความเชื่อดั้งเดิมถูกนำมาผนวกเข้ากับเทคโนโลยีและความสะดวกสบาย ตลอดจนทักษะเฉพาะตัวและฝีมือเฉพาะด้าน จนกลายมาเป็นธุรกิจจากโลกขนานที่สร้างเม็ดเงินได้อย่างมหาศาล

ก้าวเข้ามาสัมผัสโลกแห่งการผัน ‘ต้นทุนจากความกลัว’ สู่สุนทรียศาสตร์แห่งการเปลี่ยนจินตนาการไร้สสาร มาเป็นเรื่องราว ภาพ เสียง ที่มองเห็น ได้ยิน และสัมผัสได้จริง ตั้งแต่วรรณกรรม หนังสือการ์ตูน ละครวิทยุ ไปจนถึงภาพยนตร์ จนเกิดเป็นธุรกิจสื่อบันเทิงที่เมื่อคิดมูลค่ารวมแล้ว สามารถทำเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ไม่แพ้ธุรกิจสร้างสรรค์แขนงอื่นใด

ปิดท้ายนิทรรศการด้วยนานาทัศนะจากผู้คนในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับ ‘โลกวิญญาณ’ ซึ่งเชื่อมต่อมาสู่ ‘โลกธุรกิจ’ ไปจนถึงความคิดเห็นจากผู้คนในสังคมทั่วไปที่หลีกหนีจากสัญชาตญาณความกลัวไปไม่พ้น หากแต่สามารถแสวงหาโอกาสและวิถีทางในการจัดการได้อย่างสร้างสรรค์

ชมนิทรรศการ “ผี: ความกลัว...จัดการได้ ด้วยจินตนาการสร้างสรรค์” ในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์ คลิก

วิธีสแกน
1. ใช้โปรแกรม Scan Barcode ที่ติดตั้งมาแล้วกับมือถือ Smart phone เช่น BlackBerry (ไปที่ BlackBerry Messenger, เลือก Invite Contact, เลือก Scan a person’s barcode) หรือลงโปรแกรมอ่าน QR Barcode เช่น Scanlife, BeeTagg
2. แล้วนำมือถือไปสแกน หรือถ่ายรูป QR Barcode นี้ โดยให้รูปอยู่ตรงกลาง โฟกัสให้ชัด ไม่มีแสงเงาสะท้อนหรือแสงวาบจากแฟลช ถือให้นิ่งสักครู่ โปรแกรมจะพาคุณไปชมวิดิโอตัวอย่าง
3. กด Share เพื่อส่งต่อหรือขึ้น Facebook


« Back to Result